Moss kan hastebruke inntil 10 millioner kroner på korona

Moss kommune har satt krisestab og nå også kriseledelse i forbindelse med korona-virusets globale frammarsj.