Fra Tronvik til Amfisenteret er det 3,5 km. Det er samme avstand som fra Jernbanetorget i Oslo til Ullevål sykehus eller fra Frognerparken til Grünerløkka. I Oslo velger nesten alle kollektiv, sykkel eller gange på sånne turer. I Moss velger de fleste bilen. Forskjellen er at i Oslo finnes det gode alternativer. Det gjør det ikke i Moss.

Jeg har studert busstilbudet i et knippe mindre byer og tettsteder i Norge. Alt tyder på at Moss har Norges aller dårligste busstilbud sammenlignet med folketallet. La oss se på noen eksempler.

Jeg vokste opp 5 km utenfor Tønsberg sentrum. Der går det buss hvert 10. minutt til byen fra kl 0600 om morgenen. Det går altså seks busser hver time. På lørdager går det fire busser i timen. Og det går faktisk busser på søndagene også. For å minne om det: Tønsberg og Moss er omtrent like store byer, med drøyt 50 000 innbyggere.

Men Tønsberg er i et annet fylke og Vestfold-politikerne har tydeligvis prioritert busstrafikken høyere enn sine kollegaer i Viken. Så la oss se på tre tilfeldige, mindre steder i vårt eget fylke, Viken:

  • Tranby er et tettsted med 5000 innbyggere. Derfra går det buss til Asker to ganger i timen fra grytidlig morgen. Til Drammen går det fire busser i timen.
  • Hønefoss har 16000 innbyggere. Heradsbygda ligger knapt 4 km fra Hønefoss. Derfra går det to direktebusser i timen.
  • Siggerud er et knøttlite sted i Viken med 1500 innbyggere. Derfra til Ski går det to busser i timen. Første buss går kl 0545.

I Moss bor det 50 000 mennesker. 12 000 av dem bor på Jeløya. Fra Tronvik til Moss sentrum går det en buss i timen fram til kl 0750. Etter det går det ikke direktebuss før etter kl 16... Lørdager og søndager går det ikke buss til Tronvik i det hele tatt.

Men de som er friske til beins kan jo gå en kilometer til Bergersborg og ta bussen derfra?

Jo, det kan de. Da vil reisa fra Tronvik til Amfi Moss ta 27 minutter (hvis det ikke er kø). Med bil tar samme turen 7 minutter. Kan man forvente at folk gidder å ta bussen når den tar fire ganger så lang tid som bilen?

Og det er heller ikke sånn at det alltid går masse busser til Refsnes. Vi kom med toget fra Oslo sist søndag og skulle ta bussen mot Refsnes. Det viste seg at neste Refsnes-buss skulle gå om mer enn en time… Ingen venter mer enn en time på bussen.

Likevel er Refsnes-bussen den ruta i Moss med hyppigst avganger. Men selv den bussruta kan ikke konkurrere med nevnte buss i Tønsberg. Den beste bussruta i Moss har avganger hvert 15. minutt på hverdagene. Det er like mange som lørdagsruta har i Tønsberg…

Det som er ekstra problematisk med at Moss har et skrekkelig dårlig busstilbud er selvfølgelig at vi samtidig har en propp i trafikken over kanalbrua. Det blir for enkelt når Vikens fylkesråd for samferdsel, Olav Skinnes, har uttalt at innsnevringen av brua er “en fin anledning for mossingene til å øve seg på å parkere bilene”. Jeg deler ambisjonen hans. Moss er alt for bilbasert. Pekefingeren fra Skinnes hadde vært helt på sin plass og betimelig hvis vi hadde et alternativ. Men det har vi i stor grad ikke.

Det er Viken og nevnte Olav Skinnes som er ansvarlig for at vi har dårlige alternativer til bilen. Viken har akkurat lagt fram sitt budsjettforslag for 2023, helt uten spor av noen buss-satsing for Moss. Dette er uakseptabelt! Før budsjettet skal vedtas må det legges inn en saftig pakke til kollektivtrafikken i Moss i form av varig økte bevilgninger.

Vi trenger:

  • langt flere avganger til steder der folk bor, som Orkerød, Tronvik og Framnes.
  • at bussen må bruke kortere tid enn bilen inn mot sentrum. Bussen må over i egen kollektivtrase over Logns plass og ikke stampe i køen i Helgerødgata.
  • billigere eller gratis buss inntil Viken har løst problemene de har skapt over kanalen.

Jeg forventer at dette legges inn før budsjettet vedtas i Viken.