Det rødgrønne styret i Moss har virkelig ødelagt kommuneøkonomien og kommunen står nå foran tøffe kutt og prioriteringer. Ordfører Hanne Tollerud (AP) går inn i historien som den ordføreren som har ledet kommunen inn i et økonomisk uføre vi aldri har sett maken til.

Årsakene til det massive underskuddet er sammensatt, men det at flertallspartiene har latt Eirik Tveiten i Rødt få vetorett har en vesentlig del av skylden. Gode tjenester har blitt rekommunalisert selv om det har medført ekstra kostnader på flere titalls millioner for skattebetalerne uten at innbyggerne har fått et bedre tilbud.

Kostnadskontrollen i kommunen har også vært fraværende da ordfører Tollerud og hennes rødgrønne samarbeidspartnere har vært totalt passive. Til tross for at vi i lengre tid har kjent til at kommunen lå an til historiske underskudd har de kjørt på med å påføre kommunen ekstra kostnader i millionklassen.

Samtidig som det snakkes om å kutte sykehjemsplasser, legge ned barnehager, rasere tilbudet til funksjonshemmede så foreslår det sosialistiske flertallet at Moss alene skal øke mottak av flyktninger vesentlig, ja, faktisk mer enn doble mottaket. Det har de råd til samtidig som tilbudet til byen innbyggere kuttes drastisk. Samtidig har de hatt «ubegrenset» med midler for kultur for voksne. Punkt Ø/Momentum får årlige millionbeløp fra skattebetalerne og de skal skjermes fra kutt.

Det er ikke bare kommunen som har en skakkjørt økonomi. Mange enkeltpersoner og bedrifter sliter økonomisk pga pandemien. Det sosialistiske styringsflertallet har vedtatt en meget høy eiendomsskatt for innbyggere og næringsliv allerede. De har så retakstsert alle boliger noe som ga enda høyere eiendomsskatt enn de først lovte innbyggerne. De er fortsatt ikke fornøyd, nå foreslår Eirik Tveiten i flertallspartiet Rødt en massiv økning av eiendomsskatten. Løsningen til det sosialistiske flertallet på de økonomiske problemene de har påført kommunen er ikke å rydde opp, sette tæring etter næring, de vil løse det med å skattelegge innbyggere og næringsliv enda hardere. De vedtok først å øke eiendomsskatten til svimlende 176 millioner kroner, men etter retakseringen endte de med å kreve inn 191 millioner kroner. Nå vil de øke ytterligere.

FrP advarer mot en slik politikk. Kommuneøkonomien er anstrengt og da må man sette tæring etter næring. De viktigste oppgavene til kommunen bør skjermes. For FrP er pleie/omsorg, skoler og barnehager viktigere enn å subsidiere kultur for voksne. Vi er heller ikke redde for å samarbeide med private aktører i de tilfeller det gir bedre og ofte rimeligere tjenester for innbyggerne våre.

Det å øke eiendomsskatten som det sosialistiske flertallet legger opp til løser ingen problemer, det skyver på det.