Fredag 2/9 så utbygger i samråd med byggherre (MKEiendom), seg nødt til å stenge gang og sykkelveien forbi gamle Grindvold skole. Stengingen skjer grunnet fare for utgliding av masser.

Moss kommune ga derfor utbygger tillatelse til å stenge gang og sykkelveien så lenge masseutskifting pågår i området. Arbeidene vil ta ca. to måneder. Tillatelsen gis til tross for at utbygger skriver i sin søknad og forsikrer i forkant av oppstart, at det skal tilrettelegges for at fotgjengere, syklister og rullestolbrukere skal kunne passere arbeidsstedet på en trygg måte.

Gang/sykkelveien benyttes av skoleelever til Åvangen og Verket skole. Den er brukt til fritidsaktiviteter, vennebesøk og som hovedfartsåre for gående og syklende mellom Åvangsåsen, Skredderåsen og sentrum.

Utbygger sendte skolene varsel om stenging utpå dagen mandag 5/9 og oppdaterte informasjonen på HMS-tavle til naboer (QR-koder på byggegjerder). Utbygger forventer at små barn og eldre skal holde seg oppdatert via QR-koder på et byggegjerde. Elever på vei hjem fra skolen 2.september, måtte snu og gå tilbake til skolen for å få hjelp.

Mine barn går i 3.klasse på Åvangen skole. De er blitt opplært til å bruke gang og sykkelveien til skolen. Alternativet utbygger/byggherre/Moss kommune anser som trygg skolevei innebærer nå kryssing av anleggsvei med tungtrafikk, kryssinger av Peer Gynts vei, kryssing av Trollveien og Trollstubben (hvor den ene kryssingen er rett under en bakketopp, mens den andre er rett etter en uoversiktlig sving), kryssing av parkeringsplasser i tidspunkt hvor mange skal til og fra jobb, før de igjen kommer seg til gang og sykkelveien på andre siden av byggegrop. I barnas klasse er dette skolevei for mer enn hver fjerde elev. Det er allerede skjedd nestenulykke mellom personbil og elev.

Ved CIS og Verket skole i Moss har en annen utbygger/byggherre valgt å ha trafikkvakter i krysningspunkt ved skolestart og skoleslutt. Dette velger Moss kommunale eiendomsselskap å ikke gjøre.

Moss kommune oppfordrer oss til å klage til utbygger/byggherre. Byggherre ber oss klage til Moss kommune. Foreldre som klager får ikke tilbakemelding fra kommunen. I mellomtiden må foreldre ta seg fri fra jobb for å kjøre barna til og fra skole.

For meg virker det som utbygger/byggherre har tatt enkleste løsning. De bryr seg ikke om å finne et trafikksikkert alternativ for barna til og fra skole og fritidsaktiviteter. Fra kommunens side virker det som om de ikke har forstått hvor mye og hva slags bruk gang og sykkelveien har.

Jeg mener kommunen bør kreve at utbygger/byggherre skaffer til veie en trygg skolevei for barna til gang og sykkelveien er tilbake i vanlig stand. Oppfordrer samtidig berørte beboere i nærområdet til å kontakte utbygger/byggherre/Moss kommune for å få fortgang i saken.

Ja til trygg skolevei!