Skolene i nye Moss har over 1800 ledige elevplasser: Se prognosen for din skolekrets

Skolene i nye Moss får en overkapasitet på totalt 1800 elevplasser. Men rådmannen foreslår å beholde skolekretsgrensene som før – med ett unntak.