Dømt til ni måneders fengsel for å ha hjulpet kamerat med å tenne på bolig der sju mennesker lå og sov

Mannen i 20-årene nektet i retten for å ha hatt noe med brannen å gjøre. Det synet delte ikke dommerne i Moss tingrett.