Gå til sidens hovedinnhold

Moss, vei og trafikk: Det er nok å ta tak i. Når skal man ta steget fra snakking til handling?

Kronikk

Når Aftenposten bruker to hele sider på Moss, må det være noe spesielt de skriver om. Enten må det være en sensasjon eller så må det være en skandale.

Dessverre tror jeg vi må betrakte det som en skandale når Aftenposten 3. november forteller om hvordan «store mengder tungtransport fra Sverige og fra Vestlandet og titusenvis fra Oslo øst, Follo og Østfold» møtes i en rundkjøring ved kanalen og skaper kaos for alle i Moss. Avisen tar opp hvordan generasjoner av politikere har ment, og fortsatt mener, at de har forsøkt å ordne opp i trafikken som kveler byen.

Det går fram av Aftenpostens reportasje at journalisten har samlet 17 politikere utenfor Rådhuset og stilt dem med ryggen mot problemet; riksvei 19. Ordfører Hanne Trollerud uttaler at «det er vår tur nå». Det har innbyggerne i Moss og alle andre som kjenner til trafikken i Moss hørt i mange år.

Problemet er at Statens vegvesen og flertallet i Stortinget mener noe annet enn politikerne i Moss. Gang etter gang har lokalpolitikere uttalt seg uten å få gjennomslag hos Statens vegvesen, Samferdselsdepartementet eller Stortinget. Nå er de plutselig blitt lykkelige fordi Rv.19 har kommet inn i Nasjonal transportplan for 2018 -2029. Utfordringen er bare at samferdselsminister Knut Arild Hareide ønsker en justering av planene fordi kostnadene blir for høye.

Når Aftenposten spør om hva politikerne i Moss er enige om, blir de usikre i sine svar. De er enige om at de vil ha veien vekk fra sentrum, men på spørsmålet om hva slags alternativ de har for å løse problemet, er de vage. I Aftenposten trykkes de skissene som er presentert i Nasjonal transportplan med 6 alternative traseer, der tre er forkastet og tre står tilbake.

Dessverre kan Moss Avis 5. november fortelle at «Rv. 19-arbeid utsettes». For meg er det ufattelig at byens politikere fortsatt satser på en fergetrafikk som ikke gir byen annet enn problemer og ingen inntekter. Min mening er at politikerne i Moss i mange år har vært for snille med Statens vegvesen og Samferdselsdepartementet. Dere bør fortelle rikspolitikerne at fergen bør vekk fra Moss, og anbefale at det må satses på en bro over fjorden som kan binde Østfold og Vestfold naturlig sammen.

Etter oppslagene i Aftenposten og Moss Avis, kommer Aftenposten 6. november med en artikkel som er farlig nær en bombe om Rv.19. Samferdselsminister Knut Arild Hareide vurderer om det ikke bør bygges en motorvei gjennom Moss. Statsråden har nå fått vite hvor mange biler som kjører gjennom sentrum av Moss i døgnet. Derfor innfris kriteriene for å bygge en motorvei! Det er tydelig at Samferdselsdepartementet nå griper fatt i problemvei nr. 1 i Moss og forlanger en utredning av en firefelts motorvei. Nå må Statens vegvesen Østfold kaste seg rundt og gi samferdselsministeren et nytt innspill om vei fra sentrum til E 6. Er det Samferdselsministeren som har overtatt styringen med å få til veiløsninger i Moss? Det finner sted en interessant utvikling og her er det bare å følge med.

I Moss gir man tillatelse til å bygge før spørsmål knyttet til vei og kommunikasjon er bestemt. Jeg tenker da på hvordan man har gitt Høegh Eiendom tillatelse til å bygge ut områdene ved Verket uten at spørsmålet om vei og transport ut og inn av området er avklart. At man nå begynner å debattere hva som skal gjøres med rundkjøringen på Tigerplassen er etter min mening farlig sent.

Det er heller ikke imponerende hvordan kommunen har godkjent det ene byggeprosjektet etter det andre på Jeløya og lukket øynene for økt biltrafikk. Man har i mange år visst hvilket press det er på kanalbroa. Når skal det komme en alternativ bro? Hva med sikkerhetsperspektivet ved bare å ha én bro som utrykningskjøretøyer er avhengige av å bruke? Hva sier etater som brann, helse og politi om at de ved en krise med eller ved dagens bro ikke kan komme til øya? Det bør være interesse for å få et svar fra de etater som har ansvaret for krisehåndtering i Moss. Er det akseptabelt at det bare er én adkomstvei til/fra Jeløya?

Men vi er ikke ferdig med utfordringer når det gjelder veier i Moss. Kjører vi Rv.19 til E 6 må vi gjennom en tunnel som har to trange kjørefelt og havner i to eller tre rundkjøringer avhengig av om du skal videre på E 6 eller Fv.120. Når vil det bli gjort noe med rundkjøringene? Nesten hver dag opplever vi køer i alle retninger rundt Mosseporten. Fv. 120, Vålerveien, er så overlesset med biler at du kan bli stående i lange køer. Skal du ta av fra E 6 ved Mosseporten kan du også oppleve å bli stående i farlige køer på E 6. Avkjøringsfilene er for korte.

Fv. 120, Vålerveien, er et kapitel for seg selv. I de senere år har trafikken blitt større på grunn av økt utbygging av næringsbygg langs Vålerveien og mer trafikk fra Sverige som skal over Oslofjorden. Fv. 120 og Rv. 19 til fergeleiet er i realiteten blitt E 18 fra Sverige til/fra Kristiansand og Stavanger. Nå kommer trafikken mellom Våler og Moss ytterligere bli større siden all sement som skal brukes til bygging av ny jernbane/jernbanestasjon i Moss skal produseres i Næringsparken i Våler. Hvor mange sementbiler som vil bruke Fv. 120 i de 5 – 6 årene byggingen skal pågå vet ikke jeg. Men jeg antar at det blir ganske mange.

Som vi ser, er det nok å gripe fatt i for våre politikere og Statens vegvesen. Når skal man ta steget fra snakking til handling? Det er bare å følge med.

Les også

Rv 19 i Moss er som en motorvei

Kommentarer til denne saken