Et bystyre som ikke styrer

Bilde fra et bystyremøte, Moss.
Fra v: Shakeel Rehman (Ap), May Hansen (SV), Benedicte Lund (MDG), Sindre Westerlund Mork (V) og Eirik Tveiten (Rødt)

Bilde fra et bystyremøte, Moss. Fra v: Shakeel Rehman (Ap), May Hansen (SV), Benedicte Lund (MDG), Sindre Westerlund Mork (V) og Eirik Tveiten (Rødt) Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Debattinnlegg signert Haakon Borch, Miljøpartiet de Grønne i Moss.

DEL

DebattGretha Kant (Høyre) skriver den 27.10 at det er et tankekors at jeg med min utdanning og arbeidserfaring ikke forstår plansystemet i Norge. Slike formuleringer kan tolkes som forsøk på karakterdrap av meddebattanter. Håper det ikke var ment sånn. Jeg kan berolige med at jeg forstår plansystemet, men jeg innrømmer at jeg ikke har samme dybdeforståelse av politikkens muligheter og irrganger som jeg har oppdaget at Kant har. Det har jeg oppdaget etter hvert som jeg har satt meg inn i jernbanesakens lange historie. I årtier har hun vært en av de hardeste aktørene for å få gjennom én bestemt løsning, og har bidratt med mange finurlige grep for å unngå at alternativer ble utredet.

Resten av innlegget til Kant presenterer påstander om MDG som jeg skal la ligge her. De er en avsporing fra det som var mitt anliggende: Har bystyrets politikere et ansvar for å kvalitetssikre oppsiktsvekkende ny informasjon som direkte berører et tidligere vedtak? Hvis ny kvalitetssikret informasjonen bekrefter endrede forutsetninger, altfor store kostnader og redusert måloppnåelse med det opprinnelige vedtaket, – har de da et ansvar for å ta initiativ til å endre et vedtak?

Les innlegget til Kant her: Om Moss bystyres relevanse

Bystyret har fått ny informasjon om;

• At volumet av gods på jernbane blir marginalt og ikke som opprinnelig tenkt da man vedtok løsningen. Dette er en informasjon som påvirker hele fylket og nasjonale målsetninger.

• At havnen kan betjenes med tog langt mer effektivt fra dag 1 med kun små investeringer i en alternativ løsning sammenlignet med det opprinnelige vedtaket.

• At den valgte løsningen for R19 blir kanskje ikke gjennomførbar med vedtatt løsning, og hvis den gjennomføres, antakelig dobbelt så kostbar som opprinnelig tenkt.

• At totalkostnadene for vei og bane i Moss med dagens vedtak eksploderer, og kan ende opp med å koste et sted mellom 5 og 7 milliarder mer enn et alternativ de får seg forelagt. Som politikere må vi anta at de også forstår overskridelser av slike dimensjoner vil redusere muligheter for å få til andre samferdselsgoder i Østfold i mange år fremover. Det er bare er en viss sum man greier å få allokert til Østfold i statsbudsjettet hvert år, og hvis noe blir veldig dyrt vil det gå utover andre prosjekter. Skal bystyret være med å ta et helhetlig ansvar i Østfold?

Kant skriver, som om det ikke har kommet ny informasjon, om at nå er vi i gjennomføringsfasen og at dette ikke lenger er en sak som byens politikere har noe med å gjøre. Plutselig har ikke politikerne noe rom å bevege seg i, og må sitte stille i båten, enda informasjonen som dukker opp sterkt påvirker århundrets viktigste investering i Moss by. Er det slik politikk utøves i Norge? Min erfaring er ikke slik. Et vedtak står til noe annet er vedtatt og politikere ynder å fremheve at politikk er mulighetenes kunst.

Kant kjenner til at Bane NOR hevder de bare bygger den løsningen kommunen har valgt. Samtidig vet hun at kommunen tok beslutningen som de visste BaneNOR ønsket seg, uten å utrede alternativer, i redsel for å komme «bakerst i køen». Videre vet hun helt sikkert at samferdselsministeren Solvik-Olsen har gått ut i pressen og sagt at han ser på saken en gang til hvis politikerne i Moss tar initiativ til det. Han sier også at han ikke vil ta opp saken uten at bystyret åpner for det. Statsråden har dermed lagt hele ansvaret for hva som skjer på bystyrets medlemmer. Kant vet også at departementet ikke har koordinert vei- og baneutbyggingen enda statsråden har et overordnet ansvar for at slik koordinering skjer. Kant vet også at 6500 bybeboere har valgt å markere støtte til BBM på Facebook og spleise på en utredning til flere hundre tusen kroner fordi de er misfornøyd med den politiske prosessen.

Som erfaren politiker og ordfører forstår hun selvfølgelig at det er et utall av muligheter for å utøve den politisk ansvarlighet jeg etterspurte i mitt første innlegg. I stedet viser Kant oss på en ypperlig måte den uansvarlighet jeg mente å påpeke.

Les innlegget til Kant her: Om Moss bystyres relevanse

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags