Bystyret i Moss, - ikke lenger et relevant forum?

Bystyremøte, Moss

Bystyremøte, Moss Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

LeserbrevRapporten fra Norsk Bane AS har nå vært ute i over 2 uker, og det er med en viss tristhet jeg konstaterer at det politiske miljøet som har vedtatt BaneNORs ønskede reguleringsplan i Moss Bystyre ikke viser noen interesse. At de ikke kaster seg over den nye infomasjonen som ansvarlig samfunnsborgere vitner om manglende forståelse for hvilket ansvar de har i samfunnet. Jeg registrerte at H og V deltok ved fremleggelsen på Tivoli, men ingen deltar i debatten. Jeg håper at Ap Krf og SV så fremleggelsen av rapporten hjemme på streaming.

Kommunens administrative ledelse ved byarkitekt, plansjef, teknisk sjef or rådmann viser heller ikke interesse for rapporten. Disse har et genuint ansvar for å være godt orientert for dermed å kunne være en kilde til korrekt informasjon og slik understøtte politikkvalg. Kommunens administrasjon skal være lojale til Bystyrets vedtak, men skal de kunne bidra med korrekt informasjon til politikerne må de ha innsikt også i den faglige kritikken mot vedtatte løsning. Det forventes også at administrasjonen aktivt varsler Bystyret mot faglig dårlige løsninger. Nå har vi altså politikere og en administrasjon som fortsatt velger å holde seg for øynene, ørene og munnen. De vil ikke se, snakke eller høre.

La oss lage en analogi mot det private næringsliv. Tenk deg et bedriftsstyre som beslutter en strategisk utbygging som vil forme bedriften for mange 10 år fremover. Prosjekt 1 (som vi kan kalle det) er risikabelt og dyrt og vil ta store deler av bedriftens finansielle ressurser, men etter mangeårig diskusjon tar man en beslutning og setter i gang med forarbeider som å erverve grunn og gjøre grunnundersøkelser. Bedriftens styre blir fra forarbeidene varslet om at dette blir mye vanskeligere og dyrere enn de trodde da de tok beslutningen, og at prisen antakelig blir verdensrekord for tilsvarende arbeid. Noen av årsakene til at man ønsket å gjøre utbyggingen (økt gods fra havn til bane) lar seg heller ikke realisere uten ytterligere investeringer og selv da kun med lav kapasitet. Styret hører hva som blir sagt, men velger ikke å diskutere realitetene. De lukker øynene og sier det er best å fortsette uten å raelitetsvurdere informasjonen.

Styret får så melding om at prosjekt 1 ødelegger for et annet nesten like viktig prosjekt 2 for bedriften. Så mye at kostnadene ved prosjekt 2 også dobles og når en vanvittig høy pris. Den løsningen en hadde tenkt seg i prosjekt 2 lar seg kanskje ikke gjennomføre, og man må se etter mer suboptimale løsninger. Styret ignorer informasjonen og vurderer ikke å ta en ny samlet vurdering av prosjekt 1 og 2.

Så får man forelagt en rapport om prosjekt 1 som peker på at man kan få til det samme til nesten halv pris ved å velge en annen teknologisk løsning. I tillegg vil en få vesentlig bedre måloppnåelse på en rekke parametre. Risikoelementet ved prosjektet blir så godt som fjernet, og prosjekt 2 kan gjennomføres til den opprinnelige kostnaden. Tenk deg så at styret ignorer også denne informasjonen og viser null interesse for å gå inn i faktagrunnlaget og kvalitetsikre om dette virkelig er mulig. De velger å fortsette å lukke øyne, ører og munn i stedet for å iverksette en kvalitetsikring av informasjonen og foreta en ny vurdering av prosjekt 1.

I et slikt tenkt scenario i det private ville aksjonærene ha kastet styret ved første generalforsamling med begrunnelsen at de hadde utvist grov forsømmelse av sine styreplikter overfor bedriften. De ville kanskje også ha innkalt til ekstraordinær generalforsamling for å få de ut så fort som mulig. Hvis bedriften hadde gått konkurs før de ble kastet ville retten vurdert strenge personlige straffer, kanskje fengsel for at de ikke gjorde den jobben som er forventet av et styre.

Tilbake til vår virkelighet; I Moss inntar flertallet i Moss bystyre en tilsvarende uansvarlig holdning. Solvik Olsen sier han ikke vil se på saken før lokal- eller regionalpolitikerne ber han om det. Dette er en liten skandale av uansvarlighet i seg selv da Departementet har et selvstendig ansvar for å koordinere mellom tog og vei, og for den samlede ressursbruken. Vi snakker tross alt om å spare 5-7 milliarder. Det kan være på sin plass å minne om at sykehuset på Kalnes kostet 6 milliarder. At en sloss for å grave ned et tilsvarende beløp i bakken i Moss uten at det skaper en påviselig bedre løsning er ganske utrolig. Dette bør vekke statsråden og fylkespolitikerne. Moss bystyret og kommuneadministrasjonen holder på å gjøre seg irrelevant, og det er helt riktig som leder av Naturvernforbundet, Trine Strømme, peker på i sitt innlegg den 22. oktober at denne saken ikke lenger må betraktes som en lokalpolitisk sak. Dette er nå en sak for regional og nasjonal politikk, og det er Samferdselsdepartementets plikt å oppfylle Stortingets vedtak og intensjon om en moderne jerbaneløsning, tilrettelagt for høyhastighetstransport av folk og gods. Det oppfylles ikke nå dessverre.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags