Innbyggerne på Jeløya må følge med i timen nå!

Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Kronikk skrevet av Arild Svenson – nestleder i Ny Kurs, by- og bygdeliste for Moss og Rygge.

DEL

MeningerI løpet av andre halvår 2018 presenterte den nedsatte arbeidsgruppen bestående av Statens vegvesen, Østfold fylkeskommune og Moss kommune dokumentet «diskusjonsgrunnlag» med forslag til løpende avbøtende tiltak (LAT) for Rv19. Alle som bor i Moss – men særlig alle som bor på Jeløya – anbefales å lese denne rapporten. Den ligger bl.a. tilgjengelig på Ny Kurs sine Facebook og hjemmesider, hvor det også er kommentert hvilke punkter/sider du særlig må få med deg.

Dokumentet «Forslag til tiltak for å avbøte trafikkutfordringene gjennom Moss - i påvente av ny rv. 19» finner du her (Ekstern link)

Årsakene til kaos

Det interessante med rapporten er ikke bare de tiltakene som foreslås, men like mye de tiltakene som beskrives og som ikke foreslås – i all hovedsak grunnet kostnader. Like viktig er det å lese hvilke steder/strekninger som skaper utfordringene i trafikken, m.a.o. årsakene for det kaos som oppleves til tider.

De viktigste områdene er; 1) lyskryss og rundkjøring ved Flemminghjørnet/innfartsveien og 2) rundkjøringen ved tunnelåpningen/Mosseporten.

Til tross for at de viktigste årsakene til kødannelse ligger i østre del av traseen så settes tiltakene inn i den vestre delen av traseen, på strekningen Helgerød gata – Rådhuset/Kransen. Hvorfor, jo grunnet kompleksitet og kostnader. Tiltakene består i all hovedsak av fortrinn for fergetrafikk og buss, mens trafikk fra Jeløya kommer til å få enda mindre plass enn i dag. Resultat; den store «proppen» flyttes helt og holdent til Jeløya, dvs. frem til kanalbroen samt opp rådhusbroen. Derifra og videre vil det mest sannsynlig fortone seg bedre fordi trafikken «blir holdt tilbake» av den enda større proppen på Jeløya og opp rådhusbroen.

Storstilt utbygging

Når vi nå står foran disse utfordringer så tør jeg påstå at dette mye er begrunnet i at det ikke er tatt tak i disse problemene på tidligere tidspunkt – dvs. funnet en bedre løsning for Rv19 og fergetrafikken. Vi står høyst sannsynlig foran en storstilt jernbaneutbygging i byen vår (Bane Nor må bare finne en entreprenør til å ta oppgaven) og da vil trafikkavviklingen bli enda mer utfordrende.

Med utgangspunkt i dette har jeg vært i kontakt med ordføreren, samt at jeg i siste bystyremøte i 2018 rettet følgende spørsmål til henne gjeldende LAT: Vil ordføreren be rådmannen om å arrangere et borgerdialogmøte så snart det lar seg gjøre, men tilstrekkelig i tide til at byens innbyggere kan komme med innspill, kommentarer og forslag som kan bli medtatt og lagt til grunn for arbeidet, dvs. før tiltak vedtas/bestemmes gjennomført? Ordførerens svar var: Den prioriterte tiltakslisten blir nå sendt ut til de respektive kommunene for politisk behandling. Det vil da vurderes de ulike tiltakene som skal gjennomføres for å sikre innbyggerinvolvering.

Min oppfordring til alle er; følg med i timen, og be «din politiker» å ivareta muligheten for å komme med innspill og synspunkter. Gjerne i form av et borgerdialogmøte eller lignende som gir deg mulighet for å uttrykke din mening før planene vedtas.

Et riktig Godt – spennende – Nytt År!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags