– Nytt flertall betyr ingen ting

Nye koster: Byen fikk ny ordfører og en ny politisk samarbeidskonstellasjon etter valgt. Holder det?

Nye koster: Byen fikk ny ordfører og en ny politisk samarbeidskonstellasjon etter valgt. Holder det? Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Kronikk signert Trond Marthinsen, Ny Kurs.

DEL

MeningerDa NY KURS ble stiftet i april var det først og fremst på grunnlag av at vi ser behovet for større åpenhet og muligheter for å øve innflytelse på de kommunalpolitiske prosesser i byen vår. Vårt mål er derfor å bli representert med en stor gruppe i Bystyret etter valget i 2019.

Vi har i årtider vært vitne til at for mye blir avgjort på kammerset av noen få.

Det nye flertallet i Moss proklamerer at de har lært av jernbanesaken og de vil bestrebe seg på større grad av involvering av innbyggerne i sitt arbeid fremover.

Etter bystyremøte 25 september der Hanne Tollerud ble valgt til ordfører kan vi slå fast at vi ikke ser noen tegn på at så vil bli tilfelle.

I Moss er situasjonen med hensyn til hvordan man forvalter prosessene vært stabil i flere tiår.

Etter hvert kommunevalg får vi to store grupper i bystyret – Høyre og AP.

Disse partiene setter så i gang sonderinger og forhandlinger for å skaffe seg et såkalt styredyktig flertall.

Forhandlingene handler stort sett om fordeling av posisjoner. I tillegg utarbeides det et politisk «manifest» som de involverte partier er enige om. «Manifestet» er som regel meget generelt utformet og gir rom for stor grad av tolkning og fremstår som lite forpliktende for de partier som står bak. Dette ser vi tydelig i det som det nye flertallet har lagt frem.

Her står det ingenting om de vanskelige sakene vi har i Moss. Ingenting om havn, ingenting om hvordan vi skal løse trafikkproblemene i Moss, ingenting om sprengning av grunnene i Værla, ingenting om hvordan vi skal ta vare på Vansjø. Ingenting om hvordan vi skal sikre sosial bolig bygging og gode bomiljøer.

Når forhandlingene er avsluttet og flertallet er etablert står vi tilbake med en ny ordfører som et resultat av at småpartiene sikres posisjoner i de fleste av byens råd og utvalg.

Flertallet i de fleste store saker utgjøres som før av H og AP.

Det er ingen grunn til dem for dette. Småpartiene har en like stor del av ansvaret som etter hvert valg lar dette skje. De er mer opptatt av posisjoner enn av politikken som flertallet skal føre. Slik sørger de for stabilitet i de politiske organer i Moss.

MDG, den nye spilleren i lokalpolitikken, brukte to år på å bli en del av etablissementet. De har brutt med det borgerlige flertallet (det er bra), men hva fikk de igjen ved å bytte side?

Etter vår mening fikk de noen generelle standpunkter inn i fellesdokumentet. Når det gjelder konkrete saker fikk de ingenting. MDG brøt med flertallet på det de kaller sabotasje av sykkelplanen fra FRP's side. Nå har de dannet flertall med AP som for øvrig stemte sammen med FRP i saken om å avsette en fil over kanalbroen til sykkel. MDG har stått på barrikadene og kjempet mot planen for jernbanen som nå er vedtatt. I samarbeidsdokumentet står det at man skal lære av måten denne prosessen ble gjennomført på. Hva denne lærdommen skal resultere i står det ingenting om. De har videre vært tydelige på at de ikke ønsker noen containerhavn og de er imot utfylling i Værla. Det «nye flertallet» som de nå har blitt en del av, skal regjere videre på de vedtak som er fattet sammen med Høyre i tidligere prosesser om havn og Rv19 og nå også sprengning av grunnene i Værla.

I bystyret 25. september behandlet man saken om planutredning av sprengning av grunnene i Værla; Vedtaket ble fattet mot 11 stemmer. Høyre og AP har 27 av 39 representanter. De to dannet flertallet sammen slik de har for vane å gjøre. Det som nå er i ferd med å skje har vi sett før i Havnesaken. Makta, og den er ikke småpartiene en del av, har sannsynligvis allerede bestemt seg, slik de hadde når de vedtok planutredning for havna.

Rødt's opptreden er bemerkelsesverdig. De sier de ikke er en del av flertallskonstellasjonen. De vil fortsette å være et selvstendig parti som også i fortsettelsen kommer til å fremme egne selvstendige forslag. Samtidig står de som en garantist for Hanne Tollerud som ordfører.

Når det gjelder politikken har de avgitt garantier for at de subsidiert vil støtte AP's forslag, noe som betyr at de fremmer egne som alle vet ikke får flertall. Når disse faller kommer de til å stemme med AP.

Noen vil kalle dette for et spill for galleriet.

I en by som vår er vi tjent med politisk arbeid som evner å finne gode fornuftige løsninger som ivaretar folks behov.

Vi ser klart at lokalpolitikk som tar utgangspunkt i ideologi ikke evner dette. Fokus blir satt på organisering og posisjoner, ikke innhold.

Småpartiene har en viktig rolle å spille, rollen bør brukes til reell opposisjon mot blokken som utgjøres av Høyre og AP. Det å inngå samarbeid for å sikre bredest mulig representasjon i råd og utvalg gjør ikke innflytelsen større. Ved å ha fokus på posisjoner forspiller småpartiene sin mulighet for å øve innflytelse på de store sakene. Småpartiene hadde nå en mulighet for «bytte» posisjoner mot gjennomslag for politiske standpunkter.

Dessverre brukte de ikke muligheten de hadde.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags