Økte innsatsen og satte ny rekord: – Overveldende

KAN SMILE: Lærer Heidi Østlie og Leder i MOD Vivian Sandvold med tommel opp for innsatsen under Demensaksjonen i september.

KAN SMILE: Lærer Heidi Østlie og Leder i MOD Vivian Sandvold med tommel opp for innsatsen under Demensaksjonen i september. Foto:

I fjor deltok færre enn 30 personer. I år var de nesten 400. Det gir resultater.

DEL

– Det er overveldende, sier Vivian Sandvold, leder i Moss og omegn demensforening.

Etter å ha nesten doblet beløpet fra fjorårets demensaksjon, er hun ikke annet enn strålende fornøyd.

– Det er kjempemoro å jobbe når det gir sånne resultater. Man ser at det nytter, fastslår hun.

400 bøssebærere

I fjor møtte i underkant av 30 bøssebærere opp til aksjonen. Disse klarte å samle inn 36.000 kroner.

I år ble det andre boller.

Ved å engasjere skoleelever fra Våk skole i Våler, Rygge ungdomsskole og Malakoff videregående skole, samt flere voksne frivillige, var det i år en gjeng på nærmere 400 bøssebærere som tok fatt på innsamlingen.

Det resulterte i en pen sum på 63.000 kroner. Det er rekord i Moss og omegn demensforening.

– Det er vi kjempefornøyd med. Den entusiasmen og iveren barna og ungdommene hadde etter å komme i gang, var moro å se. Lærerne har også vært positive til opplegget, og sagt at de kan være med igjen til neste år, forteller Sandvold.

LES OGSÅ: Samler inn penger til forskning på demens

Rygge ungdomskole har hatt demensaksjonen som prosjekt i skolens valgfag "Innsats for andre" og har givergleden som motivasjon, mens de andre skolene har fått 15 prosent av det de har samlet inn.

– Det er jo en liten gulrot for klassene som er med, og en mulighet for dem å samle inn penger. Til sammen har vi gitt ut nesten 7500 kroner til klassene, sier Sandvold.

BØSSEBÆRERE: Elever fra Malakoff var med og samlet inn penger til forskning på demens. Bak fra venstre sitter Nicoline Leegaard Kvennsjø, Elsa Gebreselassie, Nora Johansen. Foran sitter lærer Heidi Østlie og Madline Hauslo.

BØSSEBÆRERE: Elever fra Malakoff var med og samlet inn penger til forskning på demens. Bak fra venstre sitter Nicoline Leegaard Kvennsjø, Elsa Gebreselassie, Nora Johansen. Foran sitter lærer Heidi Østlie og Madline Hauslo. Foto:

– Ydmyk

Demensaksjonen er Nasjonalforeningen for folkehelsens årlige innsamlingsaksjon til norsk demensforskning. I forbindelse med demensuka ble det også holdt åpen kinokveld, med foredrag og filmen Still Alice i Moss kino for 36 fremmøtte.

Sandvold sier årets resultat lover godt for neste års innsamling.

– Jeg er ydmyk og samtidig veldig glad og begeistret for innsatsen og givergleden til publikum. Jeg takker alle som har bidratt, og vi gleder oss til veien videre.

Fakta om demens

I dag har 77.000 mennesker i Norge demens, og antallet vil trolig dobles fram mot 2040.

Demens rammer først og fremst eldre, men også yngre personer kan få demens.

På verdensbasis lever nesten 50 millioner med demens, et tall som vil øke til mer enn 150 millioner fram mot 2050.

Demens er en dødelig hjernesykdom.

Demens fører til dårlig hukommelse, problemer med daglige gjøremål og personlighetsendringer.

Det finnes i dag ingen kur mot demens.

For å finne medisiner og behandling, trengs forskning.

Nasjonalforeningen for folkehelsen er interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende, og finansierer demensforskning gjennom innsamlede midler.

LES OGSÅ: Demens blir en av de største utfordringene for Nye Moss

Artikkeltags