Én eller to store byer?

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

DebattBoligprisene har steget mest i Oslo. Nå meldes det at «de presses i været også i pendlerbyene», med 6,1 % stigning de siste 12 månedene i Sarpsborg og Fredrikstad. Da er vel også Moss og minst én by på vestsiden av fjorden «pendlerbyer»?

Byer i Østfold og Vestfold blir vel «pendlerbyer», fordi det er bare Oslo som ligger virkelig sentralt på Østlandet, og trekker til seg for store andeler av virksomhetene og arbeidsplassene i denne landsdelen. Denne skjevheten vil forverres heller enn å forbedres, med ytterligere utbygging av jernbaner og veger i retning til Oslo: Da vil pendleromlandet til Oslo strekke seg lengre sørover i Østfold og Vestfold.

Ny E 18 med lange doble tunneler gjennom nabokommunen Bærum vest for Oslo ser ut til å bli et kjempeprosjekt, med kostnad i samme størrelsesorden som fast fjordforbindelse ved Moss-Horten, med nye tilførselsveger fra E 6 på østsiden og E 18 på vestsiden! Undertegnede mener at bedre forbindelse mellom byene i Østfold og Vestfold bør prioriteres, foran vegprosjekter som det her nevnte, og de ytre delene av «Intercitytriangelet»!

Dette for å utvikle en «stor» Oslofjordby med Moss og Horten sentrale deler, som også andre byer i Østfold og Vestfold kan fungere som deler av. Dette trenger ikke å bety at næringsutviklingen skal konsentreres i Moss og Horten, så det blir pendling til disse byene i stedet for til Oslo: Med fast fjordforbindelse kan det bli sterk næringsutvikling også i Sarpsborg og Fredrikstad på østsiden og i Tønsberg på vestsiden av fjorden, så folk flest i Østfold og Vestfold får kort vei til jobben!

Fast fjordforbindelse ved Moss-Horten må bygges enten via Jeløya og med monumental hengebru over hoveddelen av fjorden, eller via Revlingen og Bastøy med lav flytebru over den bredere og dypere hoveddelen av fjorden der. Det sistnevnte vil vel oppfatte også senketunnel under nytt skipsløp på vestsiden av Bastøy. Det førstnevnte alternativet vil komme i sterk konflikt med byutviklingen i både Moss og Horten. Det sistnevnte vil komme på sørsidene av begge byene, og bør nok velges selv om det vil koste noe ekstra.

Prosjektet ny Riksveg 19 gjennom/under byen Moss «står i stampe». Vanskelige grunnforhold er nok ikke hovedårsaken til dette: At det ennå ikke er avklart hvor fast fjordforbindelse bør komme – om 10, 20 eller 30 år – er nok viktigere årsak til at dette prosjektet ikke prioriteres!

Artikkeltags