Anla ulovlig skjellsandstrand på Kongshavn

Kongshavn, etter rehabiliteringen de nye eierne har gjort. Til venstre og høyre i bildet ser man strendene som kommunen mener er anlagt ulovlig.

Kongshavn, etter rehabiliteringen de nye eierne har gjort. Til venstre og høyre i bildet ser man strendene som kommunen mener er anlagt ulovlig. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Duncan Bates er en av de nærmeste naboene til Kongshavn. Nå er det anlagt skjellsand på området, og Bates etterlyser handling fra kommunen. - Det kan påvirke biomangfoldet her, sier han. Eierne sier de har handlet i god tro.

DEL

- Vi ser store endringer etter at Kongshavn ble solgt, sier Duncan Bates, en av de nærmeste naboene til eiendommen som tidligere var eid av fagforeningen ved Peterson, og som, i 2014, ble kjøpt av av fire Oslo-familier.

Bates forteller til Moss Avis at han har etterspurt handling fra kommunen, da han ikke kan finne søknadspapirer på sandstranden som er anlagt på Kongshavn.

- Det er ikke naturlig for området, og jeg skjønner ikke at kommunen ikke tar tak. Jeg etterspør en konsekvensutredning, sier han og bekymrer seg for at skjellstranden kan påvirke biomangfoldet i nærområdet.

- Vår familie har hatt hytte her i seks generasjoner, og vi ønsker å bevare det for kommende generasjoner også, skriver han i mailen han har sendt Moss kommune.

Sarpsborg Arbeiderblad skrev nylig om en lignende sak hvor hytteiere på Komperød på Ullerøy har fylt på sandstrand ulovlig. Sarpsborg kommune uttalte da de opprettet tilsynssak mot hytteeierne.

En av to strender: Eierne av Kongshavn har anlagt to skjellstrender på tomten, og sier de handlet i god tro.

En av to strender: Eierne av Kongshavn har anlagt to skjellstrender på tomten, og sier de handlet i god tro. Foto:

Kommunen prioriterer å følge dette opp

Kommunalsjef i Plan, miljø og teknisk etat i Moss kommune, Jens Terkelsen, forteller at han kjenner til saken.

- Vi har mottatt bekymringsmeldingen fra naboen og vi har vært der og sett at det er gjort tiltak i området som krever søknad, og søknad er ikke sendt., sier han.

- Vi kommer til å følge opp dette med eieren, for alt anlegg innen for 100-metersbeltet er søknadspliktig.

Terkelsen sier det er for tidlig å si noe om hva konsekvensene blir, men sier at de tar det alvorlig.

- Enten vil de få det godkjent, eller så må de rydde det opp. Vi prioriterer å ettergå ulovligheter, særlig ulovligheter som går på helse, miljø og sikkerhet. Det blir en vurdering om det kan ødelegge forholdene i vannet, forklarer han, og sier at eieren også vil kunne få økonomiske sanksjoner som en følge av dette.

- Er det større sjanse for å få noe godkjent i ettertid?

- Nei, snarere tvert i mot, sier Terkelsen.

Denne portalen står plassert på stien som er felles for hytteeiere og andre ferdende ved Kongshavn. - Det fremstår som privatisert, mener hyttenaboer.

Denne portalen står plassert på stien som er felles for hytteeiere og andre ferdende ved Kongshavn. - Det fremstår som privatisert, mener hyttenaboer. Foto:

Handlet i god tro

Eierne av Kongshavn har på sin side følgende kommentar til saken:

- Vi har siden vi tok over Kongshavn for 3 år siden, brukt mye tid og krefter på å rehabilitere og vedlikeholde eiendomsmassen og den store tomten. Vi har blant annet reparert og forbedret kyststien som går gjennom området. På lik linje med vedlikeholdet av øvrig tomt, har vi vedlikeholdt eksisterende sandstrender. Dette er gjort med et ønske om å holde området like fint som i sine glansdager. Utbedringer av strendene er gjort i god tro. Vi er i dialog med kommunen rundt temaet utbedringer av strender. Kommunen har blant annet vært på befaring på tomten. Utover det ønsker vi å ha dialogen direkte med kommunen, skriver de i en felles sms.

Artikkeltags