Krever Gimleveien 15-informasjon på bordet

– Mennesker i Moss kommune skal ikke bo under så dårlige forhold som antydet i Gimleveien 15. Når kommuneoverlegen og Miljørettet helsevern påpeker fukt og muggsopp, så må alle detaljer fra dem, og boligsosial avdeling, opp på bordet hos oss politikere.