– Disse elevene får vedtak på grunnleggende norskopplæring etter Opplæringsloven, opplyser rådmann Bente Hedum.

Høsten 2012 opprettet Moss kommune en innføringsklasse for fremmedspråklige barn som nettopp har kommet til Norge.

– Klassen har fått navnet Global. Der får nyankomne minoritetsspråklige elever tilbud om intensiv opplæring i norsk. Global holder til på Bytårnet skole, opplyser rådmannen i planforslaget.

LES OGSÅ: – Norsk språk er nøkkelen til suksess

Ulike bydeler

Hun legger til at skolelederne i Moss står overfor svært ulike utfordringer i ulike deler av kommunen. Årsaken er at andelen minoritetsspråklige elever varierer sterkt fra skole til skole.

– Skolene har store utfordringer når det gjelder læringssituasjonen, både i forhold til elever som har bodd en tid i landet og ikke snakker norsk, og i forhold til de elevene som kommer til Norge sent i skoleløpet sitt, utdyper rådmannen.

Rådmannen anbefaler at tilbudet på Globus opprettholdes og vurderes utvidet.

Hun anbefaler også at skolene motiverer fremmedspråklige elever til å delta på skolefritidsordningen (SFO).

Flere frivillige organisasjoner tilbyr leksehjelp for minoritetsspråklige barn. Rådmannen anbefaler at dette frivillige arbeidet fortsetter.

LES OGSÅ: Ambisiøst og positivt (Krever innlogging)

Barnehage

I Moss er det nå 509 minoritetsspråklige barn i førskolealder. 329 av disse barna går i barnehage, ifølge planutkastet.

– Det betyr at en stor andel av de minoritetsspråklige barna allerede går i barnehage. Deltakelsen er fortsatt god i gruppen 5-åringer, og det var i 2014 en jevn fordeling i alle årskull, bare med unntak av de minste, påpeker rådmannen.

For at Moss skal bli en foregangskommune på integrering, mener rådmannen det legges til rette for at også flere av de minste barna får gå i barnehage.

– I tillegg må norskspråklig kompetanse tilbys alle minoritetsspråklige førskolebarn, tilrår rådmannen.

LES OGSÅ: Overvekt av innvandrere i sentrum