Elgen har måttet stå i nattemørket i 62 år. Nå er det slutt på det

Nå lyses elgen opp ved mørkets frambrudd.