Privatskolen starter sin virksomhet i Moss allerede fra det nye skoleåret som begynner i august i år.

– CIS drives nå i Fredrikstad for tredje året, og det fungerer svært bra. Skolen der har nå 231 elever og er helt full. I tillegg har vi over 500 elever på venteliste for å få begynne hos oss. Mange av disse elevene bor i Moss. Derfor velger vi nå å starte en skole her også, sier eier/administrator Fredrik Bjørge Hansen.

– Hvordan skiller deres skole seg innholdsmessig fra den kommunale grunnskolen?

– Den største forskjellen er at vi bruker internasjonale læreplaner i alle fag unntatt norsk. I norsk underviser vi etter Kunnskapsløftet. All undervisning foregår på engelsk, bare med unntak av norsktimene. Videre satser vi på aktiv læring i tverrfaglige enheter. Og alle elevene våre får spille et strykeinstrument og er med i et orkester, sier rektor Lise Holman ved CIS i Fredrikstad.

Godt utdannede lærere

Holman sier at lærerne er alfa og omega for at elevene skal få god undervisning og oppnå gode resultater.
– Våre lærere har god utdannelse i de fagene de underviser i. De er også gode på klasseledelse. Vi legger vekt på at elevene skal ha respekt for hverandre og har strenge regler for oppførsel, sier Holman.

I tillegg til å vektlegge kunnskaper og kompetanse i teoretiske fag som matematikk, engelsk, norsk, historie og samfunnsfag, satser skolen stort på musikk, dans og drama. Skolen i Moss vil blant annet få Mari Maurstad som teatersjef, slik også CIS Fredrikstad har. Privatskolen har valgt å ha små klasser med maksimum 21 elever i hver.

– Vi ser at pedagogikken vår med storsatsing på både teoretiske og estetiske fag samt små klasser gir gode resultater. Vi så det blant annet på de nasjonale i engelsk, norsk lesning og regning i 2014. Vår skole ble best i Norge! Vi er ikke akkurat lei oss for at våre elever ble landets beste, sier Holman stolt og fornøyd.

Jobbet lenge med lokaler

Moss Avis omtalte resultatene av de nasjonale prøvene i desember i fjor. Også Krapfoss skole (kommunal) i Moss gjorde det kjempebra og ble Norges fjerde beste skole for 5. trinn.

Fredag ble det klart at CIS har fått godkjennelse av Utdanningsdirektoratet til å starte i Moss. Rektorstillingen for den nye, private Mosseskolen lyses ut i disse dager.

– I mange måneder har vi arbeidet med å finne egnede lokaler for skolen vår i Moss. Det ser ut til at vi kommer til å lande på Verket, nærmere bestemt på Peterson-tomta. Vi har ikke signert kontrakt ennå, men det går mot at vi vil ta i bruk det tidligere administrasjonsbygget til Peterson som skolebygg, sier Holman.

Foreldre som vil ha barna sine på den private 1-10-skolen må betale i overkant av 20.000 kroner i skolepenger i året.

– Skolen vår velger å gi søskenmoderasjon for de foreldrene som har to eller flere barn på CIS. Vi er opptatt av at dette skal være en skole som er åpen for alle, uansett hvilken økonomisk eller sosial bakgrunn familiene har, sier Hansen.

Bra for Moss

Ordfører Tage Pettersen i Moss ønsker den nye privatskolen velkommen til byen.

– Det har gått halvannet år siden vi fikk vite at CIS ville etablere skole i Moss, i tillegg til den de har i Fredrikstad. Nå har Utdanningsdirektoratet godkjent søknaden. Dette er bra for Moss og vil bidra til større mangfold i skoletilbudet i hele regionen vår. Den internasjonale skolen vil også bidra til at næringslivet lettere kan rekruttere internasjonal arbeidskraft. Det blir nok mer attraktivt for utlendinger å flytte til Moss med familiene sine når barna deres kan gå på en internasjonal skole her, sier Pettersen.

Sindre W. Mork (V), leder av skoleutvalget i Moss, er også glad for at CIS nå har fått grønt lys til å starte skole i Moss.

– Framtiden er global, og da er det kjempeflott at vi får en internasjonal skole også her i Moss. Den nye privatskolen blir et supplement, og ikke en konkurrent, til kommunens egne grunnskoler, mener Mork.