Mandag inntok konsernsjef Georgi Ganev og norgessjef Jens Haviken Moss for nettopp å markere at Norsk Data Senter ikke lenger er Norsk Data Senter, men er blitt en fullt ut integrert del i Dustin-konsernet som i regnskapsåret 2013/2014 hadde en omsetning på 7,4 milliarder SEK.

Nesten halvparten av omsetningen stammer fra salg i Sverige. Resten er omtrent likt fordelt på salg i Norge, Danmark og Finland.

Østberg vil selge

Det var i 2012 at Morten Østberg aksepterte tilbudet fra Dustin og solgte NDS til svenskene samme år som Georgi Ganev ble toppsjef i Dustin. Da hadde Østberg i flere år hatt NDS for salg før tingene falt på plass med at Dustin kom på banen med sin nye strategi for erobring av det norske markedet.

For Dustin var NDS avgjørende for å kunne ta en posisjon i Norge. Selskapet trengte nemlig noe mer enn bare å kunne selge sine it-utstyr over internett.

Man trengte et selskap som også kunne yte nødvendige it-tjenester særlig innen SMB-markedet og dermed dekke kundenes totale it-behov. I den sammenhengen falt NDS perfekt inn.

Opp mot 900 mill.

Og mens Dustin i Sverige siste året har hatt en vekst på 35 prosent, har veksten i det norske markedet vært på hele 40 prosent.
Dustins totale salg i Norge ligger nå tett opp under 900 millioner SEK.

Til sammenligning kan nevnes at 2013-regnskapene for NDS isolert, viste en omsetning på drøyt 370 millioner kroner.

– Vi er fortsatt små i forhold til totalmarkedet i Norge, men vi er en utfordrer i bransjen og lover at vi skal gi full gass, sier konsernsjef Georgi Ganev.

Dustin som ble etablert i Sverige i 1984, har 90 prosent av sin aktivitet knyttet opp til business-markedet. Alt salg foregår via internett.

– Vi har et sortiment på 200.000 it-komponenter. Via internett kan vi drive effektivt, sier Georgi Ganev.

Til Moss

Den som leder Dustin i Norge, er Jens Haviken, opprinnelig fra Engelsviken, nå bosatt i Oppegård.

Med navneendringen fra NDS til Dustin, har også Haviken flyttet med seg hele hovedkontoret fra Oslo til Moss.

– Jeg ble jo ansatt for å lede Dustins overtakelse og satsing gjennom NDS. Det som nå er skjedd, er en milepæl for oss. Nå er vi fullt ut integrert i Dustin, sier Haviken.

I tillegg til Moss har Dustin også overtatt NDS' avdelinger i Oslo, Bergen og Trondheim.

Totalt sysselsetter Dustin i Norge i underkant av 150 personer. 90 av disse jobber i Moss.

Bra plassering

Selskapet har et sterkt ønske om å vokse i Norge, men den veksten skal skje organisk, ikke gjennom nye oppkjøp.

– Den norske it-bransjen er preget av ett stort selskap, Atea, og en underskog av mindre selskaper hvor vi også befinner oss. Vi er vel nå blant Norges 5 største, sier Jens Haviken, administrerende direktør i Dustin Norge.

– Vår satsing går på å forenkle it-hverdagen til norske små og mellomstore bedrifter. Her ser vi for oss et betydelig potensial, sier Jens Haviken.
Å lede Dustins norgessatsing fra Moss, har Haviken ingen problemer med å gjøre.

– Vi vinner stadig oppdrag både på Vestlandet og i Nord-Norge. Gjennom internett har vi den «motoren» vi trenger for å betjene kunder over hele Norge. Ut over det har Moss utrolig bra kommunikasjoner som gjør at plasseringen her er veldig sentral og bra for vår satsing i Norge, sier Haviken.

Hvilke mål for veksten i Norge skal være, vil ikke konsernsjefen svare på. Det han kan si er at veksten i Norge fort kan bli større enn veksten selskapet har i Sverige.