– Fremtidens transportbehov må løses med kollektivtrafikk, ikke flere trailere og biler, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Høringene til konseptutvalgutredningen for ny fastlandsforbindelse over Oslofjorden har kommet. Flertallet er kritiske til Veivesenets forslag, men sterke interesser støtter stadig bruforbindelse.

Les alt om Oslofjordforbindelsen her.

Naturvernforbundet er sterkt kritiske til alle bruløsninger på grunn av de negative effektene i form av klimautslipp og naturødeleggelse.

– I stedet for å bygge en ny, fast forbindelse over Oslofjorden, som skaper mer trafikk og økte utslipp, bør vi bruke ressursene på å bygge ut kollektivtilbudet mellom byene og tettstedene, og til å etablere en effektiv jernbaneforbindelse mellom Oslo og Gøteborg for både person- og godstrafikk, sier Haltbrekken.