- Vi har forholdt oss til KVU’en der mandatet er å se på løsninger som forutsetter at Jeløys verneområder blir latt være i fred. De dokumentene som nå foreligger gjør det umulig for meg å akseptere at Jeløys natur skal utsettes for denne typen inngrep, sier Svenson. 

I lørdagens papirutgave av Moss Avis reagerer Jørn Wille, leder i folkebevegelsen Aksjon Nei til fjordkryssing via Jeløy, på at man nå vil vurdere prisen på et veialternativ i friluft. Dette vil ramme Jeløy hardt.

- Det er rett og slett skremmende at man i kvalitetssikringen av en fjordkryssing i det hele tatt vil beregne hva det vil koste hvis man glemmer tunnel og går i dagen med en vei gjennom søndre Jeløy landskapsvernområde, sa Jørn Roald Wille i gårsdagens avis.

Han får nå uforbeholden støtte av Svenson.

- Det er neppe en hemmelighet at Frp aksepterer at vi er positive til en videre utredning av en eventuell broforbindelse. Men dette er noe helt annet som ikke nevnes i selve KVU’en og derfor er i konflikt med hva vi har hatt som utgangspunkt for vår høringsuttalelse, sier Svenson.

– Vi har behandlet KVU’en der mandatet har vært «uten varige inngrep», at det nå viser seg å bli utredet alternativer slik som beskrevet i brevet fra Terramar og Osloeconomics er etter min mening en dramatisk endring av mandatet.