Sju eldre i Moss har stått på venteliste for å få sykehjemsplass, nå kommer nye tildelingskriterier

Forskriftene for tildeling av sykehjemsplasser i Moss og Rygge skal nå harmoniseres, slik at de blir like i nye Moss fra 1. januar 2020.