Etterlyser fortau på denne strekningen: – Har sett fotgjengere hoppe ut av veien for å ikke bli påkjørt

Nå jobber Viken fylkeskommune med regulering av gang- og sykkelvei langs strekningen mellom Dilling og Vang.