Læ­re­re kan gå ned i lønn et­ter kom­mu­ne­sam­men­slå­in­gen

Dersom kommunestyret vedtar lokal lønnspolitisk plan på torsdag, vil lærere fra gamle Rygge kommune kunne miste 1.000 kroner av lønnen sin.