Venstresiden og styringspartiene i Moss bestemte før sommeren at alle skolene skulle bli leksefrie. Moss ble dermed den første og så langt eneste kommunen i landet som innførte lekseforbud. Allerede nå ser vi at barna, foreldre og lærere kan fortelle at de er bekymret for at elevene lærer for lite.

Forbudet mot lekser er presset gjennom og hasteinnført av administrasjonen og venstresiden. Lærerne føler seg ikke hørt, noe de også formidlet den gangen politikerne vedtok lekseforbud. Lærerne føler de har mistet er viktig hjelpemiddel for elevenes læring, elevene jobber mindre med skolearbeid hjemme og foreldrene er redd for at barna skal henge etter. Sånn har skolen blitt med Arbeiderpartiet i styringen.

Ordføreren sier at et lekseforbud vil redusere forskjellene. Det mener jeg er feil og det burde være åpenbart at dette ikke vil redusere forskjellene, men heller tvert om øke forskjellene. Nå ser vi at de elevene som er flinke på skolen kjøper seg egne lærebøker og får hjelp hjemme om de har ressurssterke foreldre. Samtidig er det mange som ikke gjør noe skolearbeid på fritiden, og de svakeste elvene får jobbet mindre med fagene de sliter med. Når man jobber mindre med faget vil man slite enda mer og henge enda lenger etter. Det reduserer ikke forskjellene, men øker forskjellene og er direkte usosialt.

Jeg tror også at mange kommer til å få et sjokk den dagen de begynner på videregående skole. Vi vet at på videregående og høyskole har man mer ansvar for egen læring, og det er derfor veldig viktig at man har innarbeidet seg gode rutiner for å drive med skolearbeid på fritiden tidlig i skoleløpet. Dersom man har gått årevis på skole uten å ha jobbet med skoleoppgaver hjemme så blir det en ekstrem forandring når man er ferdig med grunnskolen. Det er ikke bra for noen.

Nå håper jeg politikerne hører på innspillene som har kommet og gjeninnfører lekser i Mosseskolen. Dette handler om fremtiden til barna i kommunen vår.