- Vi må ta et krafttak nå for å få opp bestanden av hummer i Oslofjorden, sier fylkesråd for klima og miljø Anne Beathe Tvinnereim i Viken fylkeskommune.

Kjernespørsmålet i høringsrunden som nå gjennomføres av Fiskeridirektoratet er hvor store fredningsområdene for hummer skal være.

30. juni var en Viken-delegasjon på befaring ved Kvernskjær på Hvaler - et av fredningsområdene for hummer i Viken i dag. Her ble det tatt opp hummer i forskningsøyemed, men går det som Tvinnereim ønsker skal hummeren som befinner seg her få utvidet vern i årene framover, skriver Viken fylkeskommune i en pressemelding.

Stor tilbakegang av hummerbestanden

I dag er det to bevaringsområder for hummer i Viken, ett på Kvernskjær på Hvaler og ett ved Nesoddtangen.

I 2019 anbefalte Østfold fylkeskommune, på Fiskeridirektoratets oppfordring, at det opprettes fire bevaringsområder for hummer i tidligere Østfold. Disse områdene var Kvernskjær i Hvaler på om lag 4,5 kvadratkilometer, som er en utviding av dagens område, Heia i Hvaler på om lag 7,1 kvadratkilometer, Rauerfjorden i Fredrikstad på om lag 8,4 kvadratkilometer og Mossesundet på om lag 6.9 kilometer.

Bakgrunnen for direktoratets forespørsel var den betydelige tilbakegangen som er dokumentert i hummerbestandene i denne delen av regionen siden 1960-tallet.

Nylig har Fiskeridirektoratet sendt ut forslag til fredningsområder i Viken. Her foreslås det altså å snevre inn på flere av områdene som Østfold fylkeskommune foreslo i fjor høst. I et alternativ foreslås det også kun to fredningsområder, fordi man da unngår å frede arealer hvor det er fiskeriinteresser.

- Det er vanskelig å tenke seg viktige yngle- og oppvekstområder for hummer hvor det ikke er fiskeriinteresser. Her baserer Fiskeridirektoratet sine forslag på særmøter med Fiskarlaget, etter at kommunene og fylkeskommunen har gjort sine avveininger og hatt sine politiske prosesser. Prosessen har vært uryddig, noe som nå gjenspeiles i innholdet i forslagene, sier Tvinnereim.

- Mer fredning bedre på lengre sikt

Fylkesrådet i Viken har nå vedtatt å støtte de opprinnelige forslagene fra Østfold fylkeskommune, samt Vestby kommune som foreslår å frede et område på rundt to kvadratkilometer ved Sonsbukta.

For ordens skyld: Alle hummerne som ble tatt opp på befaringen ble sluppet ut igjen.