I Moss Avis den 17.7.2020 hevder Sverre Huse-Fagerlie i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) at MOVAR fører alle bak lyset. Bakgrunnen er at selskapet skal kjøre innsamlingen av avfallet med egne mannskaper og biler selv fra september 2022. MEF organiserer en av aktørene som har oppdrag for MOVAR i dag. Også Gretha Kant hadde en kommentar i samme avis denne dagen.

Vår beslutning er basert på faglige vurderinger. MOVAR har vært og vil også i fremtiden være en ettertraktet kunde for bedriftene i Mosseregionen, med en omsetning på over 250 mill. pr. år.

Det er slik at regionens politikere setter rammene fortjenestene som MOVAR leverer, og styret i selskapet beslutter hvordan selskapet skal organisere dette. I dette tilfellet om vi skal kjøpe tjenesten, eller produsere den selv.

Adm. direktør i MOVAR, Johnny Sundby, redegjorde i Moss Avis 30.6. for at MOVAR ønsker større fleksibilitet til å gjøre endringer, og å ta ut effekter av forbedringer. Både regionen og regulatoriske krav endres raskt, og det vil derfor være en stor fordel å ha kontroll med dette selv. På dennemåten kan vi sette innbyggerne i sentrum for de tjenestene vi leverer.

Økonomi er verken et argument for eller mot konkurranseutsetting av renovasjonstjenestene. Det viser også Avfall Norges benchmarking av de beste renovasjonsselskapene i landet. Vi mener det allikevel finnes muligheter for forbedringer ved å drifte dette selv, som kan gi økonomiske gevinster.

Flere av de private aktørene i bransjen har gått konkurs de siste årene. Alle husker kaoset som Vei Reno-konkursen medførte i Oslo. MOVAR var nær ved å oppleve tilsvarende da Retur AS gikk konkurs. Dette skaper en risiko det er vanskelig å regulere, men som vi nå unngår. MOVAR er ikke alene med å gjøre denne vurderingen. En rekke kommuner og interkommunale selskaper vurderer nå egenregi for innsamling og transport, da disse tjenestene er kritiske for et velfungerende samfunn.

I MOVAR har vi fokus på å drifte rasjonelt. Som et eksempel har MOVARs vannpris til kommunene kun økt med kun 2 % siden 2016. I de tilfeller der MOVARs priser til kommunene øker vesentlig, skyldes det et behov for å gjøre nye investeringer i samfunnskritisk infrastruktur, eller tiltak for å overholde regulatoriske krav, f.eks. ny brannordning.

Vårt mål er å levere våre tjenester til eierkommune, innenfor gode rammer både økonomisk, strukturelt, miljømessig og ikke minst for de ansatte. Vi er overbevist om at dette er en fremtidsrettet løsning.

Dette kan ikke være å føre alle bak lyset, slik MEF hevder.