Det er en del år siden Movar innførte forskjellige søppeldunker for hva man kan kaste hvor. Men det er fortsatt mange som synder mot dette. Nå håper Movar at deres kampanje med fokus på glass- og matemballasje fra mat- og drikkevarer skal gi brukerne mer innsikt i hva som kastes hvor.

– Det nye i disse dager er at lappene vi deler ut ved feilsortering er klistrelapper og designet er nytt. Ordningen er den samme som alltid ved at vi ikke tømmer ved feilsortering, legger igjen lapp og at abonnenten må rydde opp. Vi tømmer ved neste ordinære tømming for den avfallstypen som er feilsortert, sier Rita Snobl, som er driftsingeniør for husholdningsrenovasjon i Movar.

Denne uken skal alle få en lapp i posten – «Fokus på glass- og metallemballasje».

Mye til restavfall

– Jeg håper at alle tar en god titt på dette. Det er en del feilsortering, men samtidig ser det ut som mye kastes i beste mening. I beholderen for plastemballasje kastes det mye plast som ikke er å betegne som emballasje. Det kan være vaskebøtter, plastkurver og leker. Dette er restavfall, sier Snobl.

– Det samme gjelder i beholderen for glass- og metallemballasje fra mat- og drikkevarer. Metallgjenstander som kjøkkenredskap, sykkeldeler, tørkestativ og så videre skal sorteres som restavfall eller det kan leveres som metall på Solgård Avfallsplass og Vestby Gjenvinningsstasjon. Kjøkkenglass, knuste ruter, ildfaste former og lignende er restavfall. I beholderen med grønt lokk er det kun glass- og metallemballasje for blant annet syltetøyglass, hermetikkbokser, aluminiumsbegre og vinflasker som skal kastes, forklarer hun videre.

Gratis

– Hvor viktig er det å være nøye med kildesorteringen?

– Det er viktig. Når det kildesorteres feil i avfallsbeholderne får det ulike konsekvenser i form av økte kostnader og tap av verdifulle ressurser. Det alvorligste er når det kastes elektronisk og elektrisk avfall, samt farlig avfall i beholderne. Dette er avfall som skal leveres inn til godkjent ordning for å sikre helse og miljø, samt å utnytte mange av metallene og stoffene som er i disse varene. For privatpersoner er det gratis å levere slikt avfall til Movar, avslutter driftsingeniør Snobl.