Gå til sidens hovedinnhold

Muligheter: I Våler går vi en spennende tid i møte

Kronikk

I 2016 bestemte et enstemmig kommunestyre i Våler at Kirkebygden skal være kommunens sentrum. Etter vedtaket har det vært stille på den politiske overflaten om hva som skal skje med planene. Man har slitt med å få kommunens arealplan på plass. Dessuten har planene om en ny ungdomsskole i Kirkebygden presset seg fram.

I kommunestyrets møte 25. mars ble planen for utbygging av Folkestadtorget vedtatt. Den betraktes som den første fase i utbyggingen av Våler sentrum. Ifølge kommunedirektørens fremlegging av planen i kommunestyret ble det blant annet gitt uttrykk for at «planforslaget legger til rette for ca. 30 - 35 boenheter samt næringsbebyggelse, i tillegg til et offentlig tilgjengelig torg og lekeplass». Videre ble det sagt «at «forslaget bygger opp under regjeringens forventninger om fortetting i sentrale områder». Fortetting er veldig «inn» blant offentlige etater. Vi skal helst bo oppe på hverandre. På det lille området utenfor dagens forretningsbygg på Folkestad skal det i tillegg til tre blokker for 30 – 35 boenheter bli forretninger, kontorer og lekeplasser for barn i tillegg til parkeringsområder. Alt dette skal etableres innenfor et område på 1,5 dekar!

Jeg blir betenkt når det planlegges for parkeringsmulighet for én plass pr. boenhet! Er det nødvendig å fortette mer enn nødvendig? Hvorfor kan man ikke i første fase av utbyggingen av Ville – Vakre – Vålers fremtidige sentrum skape litt åpenhet for de som skal bo der? Det bør ikke være nødvendig i Våler å fortette mer enn i Oslo. I Våler med så dårlige kommunikasjonsmuligheter har alle behov for bil for å komme på jobb. Undersøkelser viser at de fleste som bor i Våler har sitt arbeid i nabokommunene eller i Oslo.

I forbindelse med at Våler sentrum også skal få ny ungdomsskole, håper jeg at politikerne vil lytte til befolkningen for å få flest mulige innspill til hvordan den videre utformingen av sentrum skal skje. I den forbindelse synes jeg Vålers Ungdomsråd har et godt innspill til kommuneplanens arealdel: «Den nye skolen vil være en viktig del av sentrumsutbyggingen. Vi ønsker oss i tillegg noen småbutikker, et treningssenter, en kafe, et sted hvor barn og unge kan møtes kanskje med noen aktiviteter som f. eks biljardbord og/eller en ungdomsklubb i sentrum. Kommunen har mange turstier, men det bør være mer skilting, bedre underlag i stiene, muligheter for benkeplass og bålplass. Det bør også tilbys utleie av turutstyr m.m. for de som har behov. Det bør også lages en oversikt/brosjyre over tursteder i Våler som bør ligge digitalt, og evt. også sendes ut til alle husstander i Våler». Det er mye fornuft i ungdommens innspill!

Dessverre kan ikke noe skje hverken med skolebygging eller sentrumsplanene før man har løst utfordringen med tilstrekkelig vann til Våler sentrum. Ganske lenge har det vært klart at noe må skje med vannforsyningen til Folkestad. I dag oppfylles ikke brannforskriftenes krav til brannvann i sentrum av Våler. Dette må ordnes opp i. Imidlertid er det i Våler innbyggerne som avgjør hva som skal skje i spørsmål knyttet til vann-nettet siden Vannverket er eid av innbyggerne ved deres medlemskap i Våler Vannverk.

For å unngå interessemotsetninger mellom Vannverket og kommunen, mener jeg at tiden er moden for at Våler kommune overtar styringen også av vannet i bygda. For tre år siden var det første gangen jeg fremmet forslag på årsmøtet til Vannverket om at tiden er moden for at kommunen overtar. Men jeg fikk ikke flertall. I Våler skal ting være som det har vært. Jeg regner med at de framtidige utgiftene som kommer i forbindelse med oppgradering av vannforsyningen til Våler sentrum og andre steder i kommunen blir det kommunen som må stå for, ikke et privat vannverk. Da er det hensiktsmessig at alt planarbeid og saker som er knyttet til vann- og avløpsnettet blir styrt av kommunens administrasjon. I dag blir ca. 90 prosent av alt drikkevann til befolkningen i Norge levert av kommunale vannverk. Sånn bør det også være i Våler

Også når det gjelder annen infrastruktur som må på plass i Våler sentrum er det store utfordringer. Vi venter med spenning på når gang- og sykkelveien langs FV 120 blir ferdig utbygget mellom Våler sentrum og Moss. Samtidig må det etableres en sykkelvei fra Våler sentrum til Våk/Teksnes for å binde Vålers to tettsteder sammen. Denne sykkelstien kan legges gjennom området som har fått navnet Varna Skog der det er foreslått et utbyggingsprosjekt som jeg håper fortsatt blir værende aktuelt i Kommuneplanens arealdel 2019 – 2030.

I Våler går vi en spennende tid i møte.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:30.