Mye forurensning i sundet: Må ta vannprøver ved nytt badeanlegg

Det er mye gammel forurensing på bunnen i Mossesundet. Da politikerne drøftet badeanlegget ved Fleischerparken, stilte Rødt spørsmål om vannkvaliteten i dette farvannet.