Tidligere har det vært nødvendig å melde flytting både til Folkeregisteret, som Skatteetaten har ansvaret for, og Posten hver for seg. I løpet av ett år får Posten mer enn 650.000 flyttemeldinger, mens Folkeregisteret mottar rundt 500.000 adresseendringer. Nå er det slutt på dette dobbeltarbeidet, skriver Skatteetaten i en pressemelding.

– Denne løsningen er et godt eksempel på et vellykket digitaliseringssamarbeid som gjør hverdagen enklere for brukerne. Det er en målsetning med digitalisering av de offentlige tjenestene at brukerne kun må oppgi informasjon en gang og ett sted, og at disse opplysningene gjenbrukes. Flytteløsningen til Posten og Skatteetaten er et eksempel på at brukerne får én enkel måte å melde flytting på og at informasjonen blir delt på tvers, sier finansminister Siv Jensen i pressemeldingen.

I den nye løsningen på posten.no kan brukerne samtykke til at Posten deler adresseendringen med Folkeregisteret. Alle som melder varig adresseendring kan benytte seg av den.

– Denne felles tjenesten forenkler og effektiviserer brukernes hverdag. Tjenesten er enkel og tidsbesparende for de som skal flytte, og sikrer både oss og Skatteetaten data med høyere kvalitet. Vi er svært fornøyd med samarbeidet, sier konsernsjef Tone Wille i Posten.

Løsningen ble tilgjengelig 20. oktober, og mer enn 10.000 personer har allerede benyttet seg av den.

Skattedirektør Hans Christian Holte er naturligvis godt fornøyd med endringen.

– Folkeregistret brukes av mange for å komme i kontakt med innbyggerne, og at informasjonen her er korrekt, er svært viktig. Takket være et godt samarbeid og den pågående moderniseringen av Folkeregisteret, vil adresseinformasjonen i registeret nå bli enda bedre. Dette er en ny digital tjeneste som mange vil nyte godt av, avslutter Holte.