Nå blir dette kunstverket borte

Veggmaleriet av Glassverket-arbeiderne sto ferdig i 2019, og var et privat initiativ. Nå er byggingen i gang på tomten ved siden av, som dekker til kunstverket.