– For å få rett til plass, er det aller viktigste å søke innen fristen. Retten på plass knytter seg ikke nødvendigvis til den barnehagen man vil ha, sier enhetsleder barnehage i Moss kommune Ellen Pedersen.

Man kan søke på plass i inntil fem barnehager i prioritert liste, men det er imidlertid ingen garanti for at man får plass i noen av dem. Dersom det er ledig plass andre steder enn der man har søkt, kan man få tilbud i en annen barnehage i kommunen.

Dessuten er det noen krav som må oppfylles. Barnet må fylle ett år senest 30. november dette året og man må bo i kommunen på det tidspunktet man skal ha plassen.

Barnehageåret har oppstart 15. august.

Et par tips

Pedersen har et tips som kan være lurt å tenke på før man søker.

– Det er lurt å gå på besøk til de barnehagene som ligger i nærheten av der man bor eller som man av andre grunner er interessert i. Ta i så fall kontakt med barnehagen på forhånd. Det kan være fint å snakke med noen som jobber der og få en følelse av stedet.

På nettsidene til Moss kommune finner du kontaktinfo til alle barnehagene i kommunen. Det er både private og kommunale barnehager og man må søke gjennom hovedopptaket uansett.

Pedersen har også et annet tips på lur.

– Vi erfarte i fjor at det ikke var alle foreldre som visste at man har flere alternativer når man søker. Når man har valgt en barnehage, kan man krysse av for at man ønsker andre plasstyper i samme barnehage, sier hun.

Kapasitetsutfordringer

Det er ventet en økning i antall barn som søker barnehageplass i år sammenlignet med de siste årene.

– Vi er glad for en økning. Vi har hatt nedgang over flere år og har hatt ledig kapasitet i kommunen. Det blir interessant å se hvor i kommunen økningen kommer. I noen områder tåler man økningen godt, mens andre steder er det mer utfordrende. I kommunen totalt sett tror jeg vi har god kapasitet til å håndtere en økning, sier Pedersen.

Området sør for Varnaveien er allerede pekt på som et område hvor det er behov for flere barnehageplasser. Politikerne vedtok i høst å øke kapasiteten på Halmstad, men det er ikke skjedd noen endring ennå.

– Hvis økningen for eksempel har kommet raskere sør for Varnaveien, vil det være utfordrende for familiene der, sier Pedersen.

LES OGSÅ: Ønsker både ny barnehage på Bredsand og en utvidelse på Halmstad

Barnehagekapasitet i kommunen

Tidligere i år gjorde barnehageadministrasjonen en større utredning av barnehagekapasiteten i kommunen. Her beskrives kapasitet i de ulike områdene.

Kapasiteten som helhet vurderes som god.

Det er kjent at enkelte områder i byen har god barnehagekapasitet, mens andre områder har stort press og etterspørsel etter barnehageplasser.

I oppsummeringen skrives det at det nåværende pressområdet er Halmstad. Områder i «grenseland» er Høyda, Bredsand, Kallum og nord i nordre.

Kilde: Utredningen Barnehagekapasitet – behov – muligheter – økonomiske virkemidler

Andre områder

Jeløy er beskrevet som et område hvor kapasiteten er god, men i år er det en mindre barnehage å søke på etter at selskapet bak Andersrød gikk konkurs. Kommunen har som kjent tatt over driften midlertidig, men det er det slutt på i sommer. Barna som går i barnehagen er sikret prioritet i de kommunale barnehagene.

LES OGSÅ:

– Det kan også hende at nordre bydel har hatt en vekst i forhold til tidligere. Det er større avstander der og det er et område vi følger nøye med på og noe vi må være oppmerksomme på ved utbyggingsplaner, sier Pedersen.

Når det gjelder sentrumsområdet er det alltid litt usikkert, beskriver barnehagesjefen.

– Det har vært bygd en del i sentrumsområdet, men vi vet ikke helt hvordan det slår ut med hvem som flytter inn på Verket for eksempel. Barnefamiliene tenker annerledes nå enn tidligere.

Skolebarn

Hvordan kapasiteten i barnehagene rundt om i kommunen er, handler også om hvor mange barn som begynner på skolen. Dette er noe kommunen ser nærmere på etter at søknadsfristen har gått ut. Da ser de på antall søknader og antall barn som skal på skolen.

Av barna som har barnehageplass i dag, er det ca. 490 barn som begynner på skolen til høsten.

– Det er flere forhold som vil påvirke den ledige kapasiteten i hver barnehage. På grunn av at krav om antall pedagoger, øvrig bemanning og areal per barn er ulikt for barn over og under tre år, vil den frigjorde kapasiteten ved endt barnehageår også henge sammen med hver barnehages antall barn som fyller tre år.

Det betyr dermed ikke at antall barn «ut» tilsvarer det antallet man har plass til av ettåringer.

Har du flere spørsmål?

Dersom du har flere spørsmål om barnehageopptaket, kan det være kjekt å vite at representanter fra barnehagemyndigheten skal være på plass på Kommunetorget fra 1.–4. februar (etter lunsj).

– Da vil vi være der for å svare på spørsmål. Man kan også komme til Kommunetorget utenom dette og få veiledning til det tekniske ved søknaden, sier Pedersen.