Det bekrefter påtalefaglig etterforskingsleder i Spesialenheten for politisaker, Marit Oliver Storeng, overfor Moss Avis.

Spesialenheten er nå ferdig med å etterforske hendelsen der politiet avfyrte et varselskudd på Kirkeveien i sommer. Politiet fikk melding om at en person bar på et våpen, men etter å ha fått kontroll på mannen viste det seg å være en paraply.

Innhentet tilstrekkelig med informasjon

De har nå innhentet det de mener er tilstrekkelig informasjon til å kunne ta en avgjørelse om politiet, og den ansatte som løsnet varselskuddet, har begått en straffbar handling i tjenesten.

– Saken er vurdert ferdig etterforsket og ligger hos meg for utarbeiding av innstilling til sjefen for Spesialenheten, sier Storeng.

Innstillingen er et forslag til vedtak og inneholder en beskrivelse av hva etterforskingen har frembrakt og en rettslig vurdering av saken.

– Sjefen er ett nivå over etterforskingsavdelingen, og det er sjefen for Spesialenheten som har avgjørelsesmyndighet i etterforskede saker, forklarer etterforskningslederen.

Straffbar handling?

I forbindelse med etterforskningen har Spesialenheten tidligere sagt at det er aktuelt å innhente politiets oppdragslogg, lydlogg (sambandstrafikk og telefonsamtaler), videoopptak og eventuelle anmeldelser og rapporter, og video- og lydopptak fra vitner etc. I tillegg vil avhør av personer som har vært involvert i eller vitne til hendelsen.

Til slutt avgjøres det om det er overtredelser av straffeloven §§ 171 og 172, som omhandler tjenestefeil. Straffen er normalt bot.