Ved årsskifte ble det forbud mot alt fiske i gyteperioden for torsk innenfor 14 definerte gyteområder fra Lindesnes langs Skagerrak-kysten, i Oslofjorden og til grensa mot Sverige, kommer det fram av en pressemelding fra Fiskeridirektoratet.

Forbudet gjelder fra og med 1. januar til og med 30. april, og Mossesundet er altså ett av stedene forbudet nå er gjeldende. Det er riktignok et unntak for forbudet, og det er fiske etter sjøørret og laks.

Fiskeforbudet gjelder for alle, både fritids-, turist- og yrkesfiskere.

LES OGSÅ: Stadig færre fisker hummer

LES OGSÅ: – Hummerfiske er spennende, men det er jammen ikke lett å få lurt dem inn i teina

Torskefiske allerede forbudt

Det er allerede forbudt å fiske torsk i Oslofjorden innenfor grunnlinjen fra og med Telemark og til grensa mot Sverige. Dette forbudet gjelder hele året, og Mossesundet er også innbefattet i dette.

Fisker du i dette området og får en torsk skal du løse den forsiktig fra redskapen og sette den forsiktig ut i sjøen igjen, påpeker Fiskeridirektoratet.

Det er også forbudt å fiske med bunnsatte garn hele året innenfor grunnlinjen fra og med Telemark til grensa mot Sverige.

Denne regelen kommer i tillegg til det eksisterende forbudet mot fritidsfiske med garn på grunnere vann enn 25 meter, som gjelder i hele Skagerrak i perioden fra og med 1. juni til og med 15. august.

Vil bygge opp bestanden

Forskning gjennom lang tid har vist en urovekkende utvikling ved at torsken forsvinner fra kyst- og fjordområdene lengst sør og øst i landet. Det er spesielt ille i Oslofjorden og på Skagerrak-kysten.

Fisk er en fornybar ressurs, men den må forvaltes og utnyttes på en slik måte at også fremtidige generasjoner kan høste av de levende ressursene i havet. Derfor er det viktig at det blir innført et strengt vern for å bygge bestandene opp igjen, påpekes det fra Fiskeridirektoratet.

Fiskeforbudet i gyteområdene er et av tiltakene man har innført for å oppnå dette.