Fra og med sommeren 2021 vil det ikke lenger være tilbud om gratis PC for videregående elever i Viken. I stedet tilbyr fylkeskommunen gunstige avtaler så elevene kan kjøpe PC eller Mac, men de har selv ansvar for å bestille PC til skolestart. De som allerede har PC gjennom den tidligere ordningen beholder den.

Elevorganisasjonen i Viken synes ikke ansvaret for å skaffe seg en PC skal falle på enkelteleven.

Ashna Usman som er fylkesleder for elevorganisasjonen forteller at de alltid har jobbet for at alle skal ha lik mulighet til å dra på skolen for å lære, uavhengig av økonomisk situasjon. Hun synes det er trist at fylkeskommunen ikke gjør det samme.

Ved å endre ordningen som gir elever gratis skole PC, viser politikerne at de ikke prioriterer utdanning i den grad de påstår. De jobber heller ikke for å opprettholde gratisprinsippet for videregående skoler.

Usman reagerer også på tidspunktet Viken innfører endringen. Hun forteller at dette skoleåret har alle elever vært totalt avhengige av å ha skole-PC, det er der undervisningen har foregått når skolene har vært stengt.

Nå når elever er mer avhengig av skole-PC enn noen gang før velger Viken å slutte med gratis skole-PC. Det synes jeg er rart, det finnes ingen garanti for at vi ikke kommer til å måtte ha digital undervisning i det kommende skoleåret.

Finansieres med stipend

Fylkeskommunen mener at elevene kan benytte utstyrsstipendet de får av lånekassa. På nettsiden til Viken fylkeskommune står det at «Hvis du velger å bruke hele utstyrsstipendet på elev-PC, dekker det over tre år prisen for en standard elev-PC.»

Elevorganisasjonen i Viken mener dette bryter med gratisprinsippet. Hvis hele stipendet over 3 år skal gå til PC, må annet nødvendig utstyr betales fra egen lomme.

Siv Henriette Jacobsen som er fylkesråd for utdanning og kompetanse i Viken svarer at opplæringsloven med forskrifter gir fylkeskommunen anledning til å kreve at elevene dekker kostnader til individuelt utstyr og egenandel for elev-pc uten å bryte med gratisprinsippet. Fylkeskommunen har sikret at VG1-elevene får tilbud om å kjøpe en god PC til prisen av laveste sats i utstyrsstipendet.

Les også

Endelig fritt skolevalg i Viken!