Torsdag står bussen mellom Moss rådhus og Arena. Fredag er den å finne foran Varmestua i Helgerødgata 9 på Jeløy.

– Vi ønsker å komme i kontakt med dem vi vanligvis ikke når og opplyse om at de nå har mulighet til å bli undersøkt og få hjelp hvis de har hepatitt C, sier Vidar Bergersen, avdelingsleder i Psykisk helse og rus i Moss kommune.

Kommunen har også vært i kontakt med Kirkens Bymisjon og Varmestua i Moss og opplyst om at bussen kommer til Moss, ettersom disse lavterskeltilbudene er i kontakt med målgruppen for bussen.

Mørketall

– Det er ingen grunn til å tro at hepatitt C er et stort problem i Moss, men det kan være mørketall her. De som er i kontakt med oss, er nokså godt ivaretatt. Men gjennom hepatitt-C-bussen håper vi også å kunne hjelpe dem som vanligvis ikke tar kontakt med hjelpeapparatet, sier Bergersen.

Kenneth Egeland er sjåfør på bussen og Maren Egeland er vernepleier. De reiser land og strand rundt med hepatitt-C-bussen, og nå er de altså i Moss.

– Vi ønsker å treffe flest mulig mens vi er i Moss. Det er bare å ta kontakt. Vi er også mobile og kan kjøre til andre steder enn Arena og Varmestua, dersom noen har problemer med å komme seg hit. Folk kan gjerne være anonyme her, sier Kenneth Egeland.

Spyttprøve

I bussen er det tilbud om analyse av spyttprøve, for å sjekke antistoffer mot hepatitt C. Analysen tar fem-ti minutter. De som har negativ prøve, er friske og slipper videre undersøkelse.

De som har positiv prøve, har blitt smittet og må ta en ny test for å undersøke om de har kronisk hepatitt C.-smitte. Undersøkelsen for aktivt virus gjøres ved å analyse en liten blodprøve fra et stikk i fingertuppen.

Hepatitt C-bussen drives av brukerorganisasjonen ProLAR Nett, med midler fra Helsedirektoratet.