Mange mossinger har flittig brukt nettsiden fiksgatami.no for å rapportere om feil og mangler på alt fra veier til gatelys i mossedistriktet. Men siden har nå problemer.

Går man inn for å sjekke feil som er meldt inn i Moss eller skal rapportere noe, får man bare beskjed om å komme tilbake på et senere tidspunkt.

Nettstedet er et frittstående nettsted, men driftsleder i Moss drift og anlegg, har tidligere uttalt til Moss Avis at de sjekker siden og får varsler fra nettstedet.

Skulle du trenge å rapportere inn feilmeldinger på gatelys eller gatelysnettet i Moss, kan du gjøre det direkte til Moss kommune her.

Moss Avis har ikke lykkes med å komme i kontakt med nettstedet onsdag ettermiddag.