– Det ble vurdert om vi skulle sende planen ut på en høring. Men etter litt diskusjon ble alle partier enige om å vedta forslaget slik det foreligger nå og be administrasjonen om å sette planen ut i livet, sier utvalgsleder Remi Sølvberg (Rødt).

Førsteutkastet til pårørendeplan ble lagt fram for utvalget i fjor. Den gang valgte utvalget å sende den tilbake til administrasjonen for å få en mer konkret og utfyllende plan.

LES OGSÅ: Anne Mette er mamma og pårørende og vil gjerne dele sin historie: – Jeg har tre timer med egentid i uka, ellers er jeg på vakt 24/7

– Kommunen har gått mange ekstra runder med diverse foreninger som representerer pårørende, og forslag fra pårørende er tatt med i rikt monn i planen. Nå synes vi derfor at planen har blitt så bra at vi valgte å vedta den, forklarer Sølvberg.

Kommunedirektør Eli Thomassen vektla også brukermedvirkningen da hun la fram planutkastet for utvalget:

– Brukermedvirkning har vært viktig i arbeidet med å utarbeide denne strategiske planen for pårørendearbeid. Pårørendekoordinator arrangerte tre workshops der frivillige pårørendeorganisasjoner, kommunens brukerråd, Eldrerådet og Rådet for personer med funksjonsnedsettelser ble invitert.

LES OGSÅ: Vil øke bemanningen for å få ned ventetiden på hjelpemidler: – Her må vi snu oss rundt raskt og ikke vente

Ny retning

Sølvberg forklarer at pårørendeplanen er en plan som skal vise retningen for samarbeidet mellom kommunen og pårørende.

– Den nye retningen blir veldig god, sier Sølvberg.

Pårørendeplanen inneholder konkrete tiltak for å bedre samarbeidet mellom pårørende og kommunen. Blant annet skal ansatte i tjenestene gjennomføre et samarbeidsmøte med pårørende ved oppstart av tjenester som vil vare over tid, og deretter regelmessig etter avtale med den enkelte pårørende. I samtalen skal tjenestene/kommunen og pårørende være likestilte.

LES OGSÅ: Jonas (28) har startet eget firma i Moss: – Vi har et stort hjerte for alle menneskene vi møter

Samtalen skal inneholde informasjon om tjenester til bruker, gjensidig informasjonsutveksling om bruker og oppgavefordeling mellom tjenestene og pårørende.

Kontaktperson

Moss kommune skal også tilstrebe at pårørende har en kontaktperson i tjenesten.

Målet er at alle pårørende skal oppleve at de blir sett og inkludert, og at pårørende og kommunen er likeverdige samarbeidspartnere i oppfølging av bruker.

Det står i planen at de pårørende skal bli stilt dette spørsmålet i møte med kommunen: «Hva er viktig for deg som pårørende». Videre skal tilbakemeldinger om pårørendes egne behov og mestring skal følges opp.