– Jeg ønsker den hjertelig velkommen, sier Monica Vanebo som daglig leder på SFO på Øreåsen skole, og ser ned på den meget ferske rammeplanen.

Både barnehager og skoler har hatt det lenge, men fra og med 1. august i år har også SFO en rammeplan. Denne skal blant annet sikre sunnere mat og mer fysisk aktivitet for landets 1.-4.-klassinger.

SFO-lederen forteller de alltid er opptatt av å gi et godt og variert tilbud hvor de rundt hundre barna på Øreåsen trives, men at en rammeplan sikrer og synliggjør viktigheten av et godt tilbud.

– Det blir en helt annen kvalitet. Det har blitt jobbet litt forskjellig i de ulike SFO-ene i landet, men med denne kan det bli mer likt. Jeg synes vi allerede har et godt og variert tilbud, men det krever at vi er på selv om noen ser på SFO som et frivillig fristed for barna.

Sikrer kvalitet

Det var tidligere i sommer planen ble lagt fram, og inntrådte for et par uker siden. Innen et år skal den være fullstendig implementert. Vanebo, som har jobbet i SFO i 25 år, legger ikke skjul på at det gjerne skulle ha vært noen flere timer i døgnet.

– Det krever mer tid av oss og i gruppearbeidet, men vi gjør så godt vi kan og bestreber å oppnå målene, forsikrer hun og legger til at planen både er etterlengtet og god.

– På hvilken måte er den viktig?

– Den sikrer kvaliteten, rett og slett. Den er også med på å ansvarliggjøre de voksne i større grad.

(Saken fortsetter under bildet)

Rådgiver ved skoleavdelingen i Moss kommune, Marie Skinstad-Jansen, poengterer videre at den i større grad også sikrer overgangen fra barnehage til skolefritidsordningen.

– Det er felles verdigrunnlag og mye av det samme som går igjen fra barnehagenes rammeplan. Nasjonalt gir det en tydeligere ramme for hva vi som foreldre kan forvente og hva barna skal oppleve på SFO.

– Er det en god plan på sikt?

– Det er gode forutsetninger for å få det til og den gir rom for lokale variasjoner. Vi skal fokusere ekstra på dette med lek og aktivitet, og førstkommende mandag skal vi ha en forelesning om nettopp dette. Både lekens betydning, men også voksenrollen i leken og hva som kreves av SFO med den nye planen, sier rådgiveren.

– Relativt likt tilbud

Planen skal som sagt sikre at ulikheter utjevnes. Ifølge Skinstad-Jansen har det ikke vært store ulikheter innad i kommunen, og det samarbeides godt på tvers av skolene.

– Vi har et eget SFO-nettverk og har jevnlige møter med alle lederne. Målet er at det skal oppleves som et relativt likt tilbud, men det er noen skoler som har tilgang på noe en annen skole kanskje ikke har.

I tillegg til å sikre aktivitet blant 1.-4.-klassingene, er også sunn mat et av hovedpunktene. Vanebo og Skinstad-Jansen mener dette ikke blir noen utfordring.

– SFO har jobbet mye med dette fra før av, både økologisk, sunn og variert mat. Det har skjedd mye de siste årene, sier rådgiveren.

– Mange av SFO-ene er gode på å lage variert mat og å ta med barna på matlagingen når det er mulig. Vi ligger langt over kravet innenfor mat allerede, legger SFO-leder ved Øreåsen til.