(Nettavisen): Skattetrekket for 2019 tar utgangspunkt i lønnen som ble rapportert i oktober 2018, eller opplysningene som gjelder i perioden januar til oktober. Det høyeste alternative av disse to blir valgt. Andre fradrag og formuesforhold korrigeres etter prognoser fra Finansdepartementet. Siden utskrivingen av skattekortene foregår i perioden oktober/november, er det prognosene på dette tidspunktet som legges til grunn.

Har det skjedd endringer etter dette kan det medføre at skattetrekket blir helt feil.

Hvis du har tabelltrekk og ikke prosenttrekk, kan du sjekke hvor mye du blir trukket i Skatteetatens Tabelltrekk for skattekort.

Dette er noen vanlige endringer som kan medføre endringer i skatteprosentene:

  • Endringer i inntektsforhold
  • Endringer i renteutgifter
  • Endringer i forsørgersituasjon /særfradrag på grunn av forsørgelse)
  • Endringer i barnehageutgifter (foreldrefradrag)
  • Arv, som kan medføre formuesskatt, lavere renteutgifter, høyere kapitalinntekter

Skattetrekk-kalkulatoren

For å gjøre et raskt overslag på hvordan du ligger an kan du bruke vår skattetrekk-kalkulator.

Denne kalkulatoren er laget for lønnsmottakere. Den forutsetter at du betaler skatten i løpet av 10,5 måneder. Det vil si at juli (feriepenger) er trekkfritt, og halvt skattetrekk i desember.

Her finner du du skattetrekk-kalkulatoren.

Legg først inn de forventede hovedtallene for inntekt, formue og fradrag for skatteåret 2019.

Deretter legger du inn hvor mye skatt du har betalt hittil i år, og i hvilken måned. Dette finner du på siste lønnsslipp. Kalkulatoren regner ut hvilken trekkprosent dette tilsvarer.

Kalkulatoren viser deg så hvor mye skatt du skal betale for hele året ut fra hovedtallene du har lagt inn.

Til slutt vises skatteprosenten du skal ha for de resterende månedene av året. Hvis du allerede har betalt inn for mye skatt, viser kalkulatoren en minusprosent. Dette for å vise at du allerede har betalt inn for mye, men du kan i praksis ikke få minustrekk.

Eksempel på skattetrekk i slutten av året

Dette er basert på det samme eksemplet som ovenfor. Men her er det betalt skatt til og med september med de samme skatteprosentene.

Utslagene blir dermed mye større på de resterende skattebetalingene.

Den som har betalt inn mye skatt kan i dette tilfellet gå ned til 11,5 prosent i skatt. For den som har betalt inn for lite må skatteprosenten økes til 53,4 prosent.

MyeLite
Betalt tom september128 00080 000
Dette gir en skatteprosent på32,7%21,8%
Korrekt skatt for hele året:  
Trekkprosent 10,5 mnd29,3%29,3%
Skatteprosent for hele året25,7%25,7%
Ny skatteprosent med 10,5 mnd trekk:
Trekk resten av månedene5 28724 487
I prosent av lønn11,5%53,4%

Endre skattekort

Du kan endre skattekortet enkelt på Skattetaten.no. Legg inn de endrede opplysningene, så får du tilsendt en ny skattetrekksmelding elektronisk.

Du kan endre skattekortet her.

Etter at du har endret skattekortet får du skattetrekksmeldingen innen fem virkedager. E-brukerne får det i meldingsboksen i altinn.no, eller til den folkeregistrerte adressen. Arbeidsgiver får automatisk tilgang til det nye skattekortet, du behøver derfor ikke levere skattetrekksmeldingen til arbeidsgiver.

Du trenger ikke nytt skattekort for å forhøye skatteprosenten. Du kan selv gi beskjed til lønningsansvarlig om å forhøye prosenten. Men skal du sette den ned, må du få nytt skattetrekk.

Eksempel på skattetrekk i starten av året

Her tar vi utgangspunkt i de forhåndsinnlagte tallene i kalkulatoren. Det er det lagt inn en årsinntekt på 550.000 kroner, og et fradrag på 20.000 kroner (i tillegg kommer minstefradraget). I de to eksemplene er det betalt inn 48.000 kroner og 30.000 kroner i skatt så langt i år (mars). Dette betyr at det er trukket 32,7 prosent og 21,8 prosent i skatt.

Ut fra inntekt og fradrag som er lagt inn ville korrekt trekkprosent vært 29,3 prosent.

Den som har betalt inn mye i skatt, kan sette ned trekkprosenten til 28,0 prosent. Den som har betalt inn for lite må øke skatteprosenten til 32,4 prosent

MyeLite
Betalt tom september128 00080 000
Dette gir en skatteprosent på32,7%21,8%
Korrekt skatt for hele året:
Trekkprosent 10,5 mnd29,3%29,3%
Skatteprosent for hele året25,7%25,7%
Ny skatteprosent med 10,5 mnd trekk:
Trekk resten av månedene5 28724 487
I prosent av lønn11,5%53,4%

Når siste måned det ble betalt skatt er i mars, betyr det at det er 7,5 gjenværende måneder skatten skal betales over (null i juli og halvt i desember).

Ved å rette skattetrekket forholdsvis tidlig på året, blir endringen mye mindre enn om du venter til de siste månedene.

Her kan du beregne skatten for 2019

Dette kan en renteendring bety

Hvis du har fått lavere rente på lånet betyr det en økning i skatten. Det samme gjelder hvis du har kunne betale ned hele eller deler av lånet.

Så stor er betydningen av et rentefall på skatten (renteøkning blir motsatt effekt):

Nedgang1 000 0002 000 0003 000 0004 000 000
0,50%1 1002 2003 3004 400
1,00%2 2004 4006 6008 800

Med ett prosentpoengs fall i rentenivået vil det øke skatten med 2.200 kroner per million i lån.

Hvis dere er to stykker som deler renteutgiftene, er det bare din andel av lånet du skal regne ut fra.