Barn og unges helse og oppvekstvilkår er høyt prioritert av Regjeringen. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser en vekst på nesten 250 årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten i Norge fra 2018 til 2019, fordelt på både helsesykepleiere, jordmødre og fysioterapeuter.

LES OGSÅ: Moss har egen helsestasjon for ungdom,dit kan de komme med vonde tanker og følelser

– Nå ser vi tydelige resultater av Regjeringens satsing. Det betyr at flere barn og unge møter en åpen dør hos helsesykepleier, og at vi kan forebygge fysiske og psykiske plager på et tidlig tidspunkt. Det er den beste investeringen vi kan gjøre, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Regjeringen fortsetter satsingen på et godt helsetilbud til barn, unge og deres familier. I 2020 er det bevilget til sammen 1,3 milliarder kroner, inkludert 422 millioner kroner i øremerkede midler til helsestasjonene og skolehelsetjenesten.

Fikk 6,7 millioner kroner

Moss kommune søkte om 13,7 millioner kroner og ble innvilget vel 6,7 millioner kroner fra denne potten. Pengene skal gå til styrking og utvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

LES OGSÅ: Ida Marie (26) om det å slite med selvmordstanker: – Ikke lett å bli sett og hørt når man først prøver

Vestby søkte om 2,4 millioner kroner og fikk 2,2 millioner kroner til styrking av skolehelsetjenesten og prosjektet Tidlig inn.

Våler søkte om og fikk 677.000 kroner til digitalisering og kvalitetssikring av tjenesten.

Råde ba om 2,2 millioner kroner og fikk innvilget 1,6 millioner kroner til styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

– Helsestasjonene og skolehelsetjenesten gjør en svært viktig jobb med å være til stede for å hjelpe barn og unge som har ulike behov. De følger også opp kvinner og familier i både svangerskapet og i barselperioden. Jeg er veldig glad for at kommunene bygger ut dette tilbudet, sier Høie.