Gå til sidens hovedinnhold

Nå må alle kort på bordet vedr. kvikkleira

DEBATT

NVE’s risikorapport for 2021 peker på faren for at manglende kartlegging og arealplanlegging av skredutsatte områder kan få alvorlige konsekvenser. Forbundsleder Dagfinn Svadberg Hatløy i Naturviterne sier til Dagsavisen (03.02.21) at «arealplanlegging handler om å være etterpåklok på forhånd. Vi må løfte opp faglighet og respekt for kunnskap slik at vi ikke strekker strikken for langt i utbyggingssaker når sterke utbyggingsinteresser presser på lokalt.»

På denne bakgrunn viser jeg til et intervju i Moss Avis med Jørg Westermann fra Norsk Bane, 24.11.2020 med tittel : «Håper inderlig at jernbaneutbyggingen i Moss ikke ender med en stor ulykke».

Han uttaler følgende om området sør for Kransen :

Grunnen her er dynamisk. I blandingen fra løsgrus til kvikkleire er det underjordiske vannstrømninger som vil endre seg og endre trykket i grunnen når det arbeides i dem. Derfor er det så risikofylt her.

Han sier videre:

Om den valgte jernbaneløsningen gjennom Moss faktisk fortsettes bygget, så håper jeg inderlig at det går bra. Forhold som ligner på de vi ser sør for Kransen i Moss, har medført store ulykker og tap av menneskeliv i Europa.

Her setter Jørg Westermann ord på noe av det som mange mossinger frykter og det som så skremmende har blitt en realitet på Ask i Gjerdrum.

Under det ekstraordinære formannskapsmøtet 04.02.2021 hvor BaneNOR redegjorde for kvikkleiresituasjonen i Moss stilte Benedicte Lund fra MDG derfor følgende spørsmål til Guro Grønneng i NGI :

  • Vet dere om vannårer/underjordiske vannstrømninger fra Vannsjø - og hvordan virker de inn på kvikkleira og områdestabiliteten?
  • Har dere vurdert trykket fra Vannsjø – og hvordan virker det inn på kvikkleira og områdestabiliteten?
  • Nyquistbyen ligger nå åpen for nedbør og erosjon - hvordan virker dette inn på kvikkleira og områdestabiliteten?

Guro Grønneng i NGI kunne ikke svare på dette.

Hva som var begrunnelsen er litt uklart, om det var undersøkt/vurdert, eller om dette var nye problemstillinger som ikke var vurdert.

Hun sa: «Dette må vi komme tilbake til».

Vi er glade for det tydelige signalet fra BaneNOR og ordføreren om at sikkerheten kommer først, og at ikke noe av aktiviteten under arbeidet skal forringe stabiliteten i området. Derfor setter vi også pris på at arbeidet nå er stanset og at den nye kunnskapen skal grundig kvalitetssikres.

Spørsmålene om Vannsjøs påvirkning på kvikkleira og områdestabiliteten ønsker vi i MDG Moss svar på og at eventuell ny kunnskap om dette må bringes inn og svares ut i 3.partsvurderingen. Dette er spørsmål av stor betydning for befolkningen og en kunnskapsbasert redegjørelse bør legges frem for befolkningen før arbeidene eventuelt starter opp igjen.

Kommentarer til denne saken