Flere millioner par fugler forsøker akkurat nå å bli foreldre i hav- og kystområdene våre. Også på fastlandet legger sjøfugler i disse dager egg på holmer, skjær og i fuglefjell.

I hekketida trenger fuglene ro. Fra 15. april til 15. juli er det derfor forbudt å gå i land eller nærme seg en rekke sjøfuglområder, både på land og i en sone på sjøen utenfor. Det skriver miljødirektoratet.no.

Dette forbudet gjelder blant annet på deler av Søndre Sletter, Vesle Sletter, deler av Eldøya, holmene i Kurefjorden, deler av Revlingen, deler av Gullholmen, Eggholmen i Mossesundet, på holmer i Kurefjorden og i soner i Vestre Vansjø.

Mens i verneområdene i Rambergbukta, Kurefjorden og Kråkstadfjorden er det ferdselsforbud på forsommeren 1. april – 31. mai og på ettersommeren 15. august -30. september.

Les også: Slapp hundene løs blant hekkende fugler så snart de var i land

– Vi bør alle ta hensyn til hekkende sjøfugl uavhengig av om det er ferdselsforbud eller ikke, men i mange verneområder langs kysten er det altså forbudt å forstyrre fuglene. Vi vil i år kontrollere at ferdselsforbudet blir holdt i hele landet, mens vi tidligere har konsentrert innsatsen i områder med stor utfart, sier direktør i Statens naturoppsyn, Morten Kjørstad.