Dagens vindkraftpolitikk er utdatert og feilslått. Resultatet av denne politikken er at vi har bygd ned urørt og sårbar natur. Vi har tatt verdifulle friluftsområder og gjort dem om til industriparker. I noen prosjekter har turbinene nesten fordoblet seg i størrelse fra prosjektet ble presentert for lokalsamfunn til de står ferdige, som forståelig nok har vakt sinne og protester. Statlige subsidier har likevel gjort prosjektene lønnsomme, og svært få politikere har villet ta inn over seg at vindkraftsatsingen også har hatt store, negative konsekvenser.

Den Norske Turistforening (DNT) har lenge påpekt manglene ved vindkraftpolitikken. Vi krever blant annet at det gjennomføres langt bedre kartlegginger av naturinngrepene enn i dag, og at sivilsamfunnet i større grad blir hørt.

En fersk undersøkelse Opinion har gjennomført på vegne av DNT viser at svært mange er enige med oss. 7 av 10 er negative til utbygging av vindkraftverk som medfører betydelige inngrep i urørt natur, en økning på 6 prosentpoeng sammenlignet med 2019. Motstanden mot vindkraftverk i områder man ofte går tur, har økt fra 47 prosent til 57 prosent.

Regjeringen legger i disse dager fram ny politikk for vindkraft, og vi er mange som er spente. Lovnaden er at vi skal få et system som tar større hensyn til natur, og større hensyn til lokalsamfunn. Det løftet må regjeringen og stortingspolitikerne holde. Hvis ikke vil protestene vi nå ser over store deler av landet bare øke i volum.