Bakgrunnen er at skrantesyke ble påvist hos hjortevilt i Norge i 2016. Nå har Mattilsynet og Norsk institutt for naturforskning (NINA) sendt ut et informasjonsbrev om dette til alle landets kommuner.

– I hele landet skal jegere, undersøkspersonell og andre ta prøver fra et utvalg hjortevilt, for å teste dyrene for skrantesyke. Det tas også prøver på slakterier og viltbehandlingsanlegg, opplyser seniorforsker Christer M. Rolandsen i NINA i brevet.

LES OGSÅ: Fant død rådyrkalv med bitemerker

Smittet

Han legger til at det også er viktig å få testet fallvilt i hele landet, ettersom disse dyrene har høyere sannsynlighet for å være smittet av skrantesyke. Fallvilt er dyr som er påkjørt, funnet døde i naturen, eller som er avlivet utenom ordinær jakt.

LES OGSÅ: Har grevlinger under verandaen

– For å få best mulig gjennomføring, er vi avhengig av et godt samarbeid med kommuner, jegere, og jaktrettshavere, legger Rolandsen til.

Råde er utvalgt

I Råde, Skiptvedt og fem andre tilfeldig utvalgte kommuner skal elg og hjort som er to år eller eldre, og som felles under jakt, testes for skrantesyke.

LES OGSÅ: Slik gikk det med geitene på Geitholmen

– Skrantesyke er en sykdom som i flere tiår har vært kjent hos hjortedyr i Nord-Amerika. I 2016 ble denne alvorlige dyresykdommen for første gang påvist hos villrein og elg i Norge. I 2017 ble den også påvist hos hjort her til lands, opplyser Veterinærinstituttet.

Skrantesyke kjennetegnes ved gradvis tap av nerveceller i hjernen, nevrologiske symptom og avmagring. Sykdommen ender alltid med døden.