Venstre og regjeringens forslag til rusreform er lagt fram. Venstre vil at rusavhengige skal få helsehjelp fremfor straff. Med rusreformen skal vi fjerne stigma og gjøre det lettere for folk å få hjelpen de trenger.

I over 20 år har Venstre kjempet for en rusreform. Vi vil flytte innsatsen fra å straffeforfølge folk som lider av rusavhengighet til å gi dem helsehjelp. Nå foreslår regjeringen vi er en del av, nettopp dette. Dette vil utgjøre et paradigmeskifte i norsk rusomsorg. For oss handler det om at noen av de menneskene som har det aller vanskeligst må bli møtt på en helt annen måte. Mange tiårs strafferegime har ikke fungert.

Norge er på europatoppen i overdosedødsfall. I 2018 døde 286 mennesker av overdoser. Hvert eneste dødsfall er en enorm tragedie, og et resultat av en ruspolitikk som skader mer enn den hjelper. Det er på grunn av disse tallene at det haster å få på plass en rusreform som gir rusavhengige hjelp fremfor straff.

Regjeringens rusreformutvalg slo i 2019 fast at straff ikke begrenser rusbruk. Det er utdypet i en 416 sider lang fagrapport med internasjonal forskning og erfaringer fra andre land. Det er denne utredningen rusreformen er basert på. Fordi vi lytter til kunnskap og fagfolk.

Det er lyttet til erfaringer fra andre land som har klart å få ned overdosedødsfallene. Retningen som regjeringen nå foreslår for Norges narkotikapolitikk er i tråd med anbefalinger fra alle FN-organer. Erkjennelsen er at vi må slutte å straffeforfølge mennesker som er syke og trenger helsehjelp dersom vi vil øke verdigheten for rusavhengige. Vi bekjemper ikke narkotika ved å forfølge rusavhengige, men ved å rette innsatsen mot bakmennene.

Det ligger forskning til grunn når vi sier at straff ikke fungerer. Trusselen om straff kan gjøre det vanskeligere for dem med rusproblemer å oppsøke hjelp. Det kan gjøre det vanskeligere for pårørende å avdekke rusproblemer. Og det bidrar til stigmatisering, marginalisering og utstøting av en sårbar og utsatt gruppe. Vi kan ikke lenger stå å se på at folk fornedres og ydmykes, og kalles kriminelle når de er syke. Rusreformen vil gi disse menneskene friheten og verdigheten tilbake.

Venstre har i mange år vært tidlig ute med å foreslå endringer som har gjort ruspolitikken i Norge mer human. Med dette forslaget vil vi endelig sette punktum for mange tiår med en feilslått ruspolitikk. Med Venstre i regjering skal rusavhengige endelig få hjelp framfor straff.