*Undersøkelsen er nå stengt av*

I oktober i fjor gikk Moss Skiklubb ut med den konklusjon at de ikke har annet valg enn å måtte gjøre noe med Skihytta i Mossemarka:

«Den snart hundre år gamle bygningskroppen har i dag omfattende svakheter, og mye av bygningsmassen lever på overtid», forklarte de.

Det ble dermed etablert en forprosjektgruppe, med det mål å kartlegge ulike muligheter for en oppgradering av Skihytta. Denne gruppa ledes av Pål Bjerketvedt.

– Jeg er takknemlig for at jeg ble spurt. Det er et veldig spennende prosjekt som består av en kombinasjon av Skihyttas utfordringer, klimautfordringer og finne en løsning som klubben kan leve med i 100 år til, sier mossingen som de senere årene blant annet har vært generalsekretær i Norges Fotballforbund og ledet Mosseregionkonferansen.

Flere alternativer

Rapporten fra forprosjektet skal leveres til styret i skiklubben i midten av mars, for så å presenteres på årsmøtet 30. mars.

– Den skal ikke behandles, men årsmøte vil få en orientering om vurderingene og anbefalingene vi har kommet fram til. Så skal styret ta for seg en mulighetsstudie og beslutte hvilken vei de skal følge videre. Det kan fort gå et år til før den endelige beslutningen blir tatt, forteller Bjerketvedt.

Prosjektgruppa jobber med flere alternativer for framtidens skihytte, som de nå kartlegger. Først og fremst disse:

  1. Utbedre det mest kritiske uten å endre hyttas form og innhold. Altså bevare hytta stort sett som i dag.
  2. Omfattende restaurering, utbedring og ombygging av dagens hytte.
  3. Rive dagens hytte og bygge nytt, moderne og tidsriktig.

– Skihytta i Moss er en hytte med sjel og tradisjoner. Vi mener at vi må prøve alle muligheter for å få den i stand igjen, og vil foreslå å forsøke å bevare hytta ved å pusse opp eller oppgradere, hvis dette lar seg gjøre, forteller Bjerketvedt.

– I praksis betyr det at Skihytta, i dagens form og fasong, lever videre. Vel å merke med en begrenset og økonomisk håndterbar oppgradering av det som er helt kritisk for hyttas framtid, legger han til.

Hva mener DU om framtidens skihytte i Moss? Er du enig eller uenig med Bjerketvedt? Svar på undersøkelsen her!

Hele klubbens framtid

Skihytta i Mossemarka har i 85 år vært eiet og drevet av Moss Skiklubb. Den ble bygd av skiklubbens medlemmer og sto ferdig 21. november 1936. Siden er den utvidet/omgjort to-tre ganger.

– Det er i dag flere skihytter rundt oss i Østfold og i Oslo, og fellesnevneren for disse er at de er bygget mellom 1900 og 1930. Skihyttene er altså gamle, sjarmerende bygg, og det må vi ta vare på, mener Bjerketvedt.

Ifølge tilstandsrapporten er det i dag kritiske svakheter ved skihyttas konstruksjon, spesielt på og under bakken.

– Man må finne ut av hva som gjøres for at den skal leve i 50 år til; hva som er totalt nødvendig. Det skal nå for eksempel vurderes utbedring av fukt i kjellerdelen, samt systemet for vann og avløp. Også det som går på ren slitasje må ses på av eksperter. Så blir det en vurdering både fra klubbens side og ekspertenes side om hva som vil være mulig til hvilken pris, forklarer prosjektlederen.

Moss Skiklubb har i dag sin hovedaktivitet ved skianlegget på Noreødegården, men Skihytta er en viktig del av skiklubbens historie, identitet og driftsgrunnlag. Til grunn for prosjektet ligger det at klubben fortsatt skal eie og drifte skihytta, men ikke nødvendigvis alene.

– Kunstsnøanlegget ved Noreødegården blir viktigere for å holde liv i skisporten og klubben i takt med klimaprognosenes forventninger om mindre og mindre snø. Klubben er nødt til å fortsette å investere i dette, og da kan det blir utfordrende å samtidig investere millionbeløp i Skihytta. Det må være en balanse slik at Skihytta kan settes i stand med et begrenset beløp. En helt ny hytte vil trolig koste mellom 10 og 15 millioner kroner, sier Bjerketvedt.

Uansett hva som til slutt blir den endelige konklusjonen for framtidens skihytte, er målet at den nye versjonen skal stå klar til skiklubbens 100-årsjubileum i 2028.

– Det er mange som har et forhold til både Skihytta, Mossemarka og Moss Skiklubb. Gjennom dette arbeidet har jeg erfart at skiklubben har en fantastisk «standing» og et godt omdømme i nærmiljøet, og disse avgjørelsene dreier seg om hele klubbens framtid, sier Bjerketvedt som oppfordrer folk til å si sin mening i kartleggingsundersøkelsen.

– Det vil være veldig interessant å se resultatene, sier han.

Les også

Denne maskinen sørger for et unikt tilbud i Moss

Bildeserie

SE ARKIVBILDENE: Ski i Mossemarka