Nå utbedres dette veikrysset i Vestby

For å bedre trafikkavviklingen i krysset Osloveien/Garderveien i Vestby anlegges det nå et ekstra kjørefelt i nordgående retning.