– Økt kunnskap i befolkningen om Oslofjorden er viktig for at alle bidrar best mulig til å ta vare på fjorden. Derfor er det veldig bra at vi nå får på plass et besøkssenter for Oslofjorden, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide i en pressemelding fra Miljødirekotratet onsdag.

Klima- og miljødepartementet lanserte våren 2021 «Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv». Tiltaksplanen skal mobilisere til innsats hos alle, og ett av tiltakene i planen er opprettelse av et Oslofjordsenter - som nå er besluttet at skal ligge i Horten.

Horten og Inspiria har inngått partnerskap om samarbeid med Kongsberg Maritime og Bastø Fosen i tillegg til en rekke andre institusjoner.

Senteret får hovedlokalitet på kulturarenaen Karljohansvern i Horten. I tillegg blir det lokaliteter i Inspiriasvitensenter i Sarpsborg, på to av Bastø Fosen-ferjene og i mobile utstillingsløsninger langs Oslofjorden.

– Senteret vil kombinere aktiv bruk av digitale kommunikasjons- og informasjons-opplevelser, og bruke moderne sonarteknologi for å vise fram fjordens tilstand under vann. De har også digitale løsninger for å vise flotte steder langs fjorden og dermed inspirere til mer friluftsliv, heter det i pressemeldingen.

Senteret vil åpne dørene høsten 2022.